Timo Santalainen: Valoa horisontissa

Mikä oli parasta viime vuodessa? Mitä hyvää toivot alkaneelle vuodelle, itsellesi, läheisillesi, organisaatiollesi, Suomelle? Vuoden vaihtuminen nostattaa mieleen edellisen kaltaisia pohteita, vai katsommeko mahdollisuuksien ikkunaan? Lähes kolmen vuoden ajan olemme eläneet pandemian, sodan, poliittisten epävarmuuksien ja niukkenevan talouden kyllästämässä maailmassa. Olemme edenneet sumussa, lähivalot päällä.

Strategisen ajattelun voima kumpuaa vahvuuksien hyödyntämisestä. Strategisen ajattelijan vaikutusvoima taas ilmenee kykynä luoda puoleensavetävää tulevaisuutta heittoisinakin aikoina. Kokemus on toistuvasti osoittanut, että haasteelliset ajat seulovat voittajat. Pikavoittojen poimijat eivät ole oikeita voittajia, vaan aitoon voittamiseen tulee sisältyä vastuu pitkän aikavälin elinvoimaisuuden kehittämisestä. Tähän toteamukseen sisältyy vahva viesti energiayhtiöiden ja kaupan ketjujen johdolle sekä muille nyt taloudellista huipputulosta takovien yritysten strategeille.

Liiketoiminnan tulee olla taloudellisesti tervettä, voiton tavoittelussa ei voi olla mitään pahaa. Lyhytjänteinen voiton maksimointi ei kuitenkaan toimi taloudellisen terveyden ajurina. Pitkän aikavälin elinvoimaisuuden lähteiden löytämiseksi liikeyritysten strategien on välttämätöntä avartaa ajatustaan yksittäisen organisaation ulkopuolelle yhteistoimintaverkostoihin, julkisiin toimijoihin, korkeakouluihin sekä muihin ”välimaaston” organisaatioihin.

Kestävän kasvun aikaansaamiseksi tarvitaan sekä organisaation omaa että toimintaympäristön kestävää elinvoimaisuutta vahvistava puoleensavetävä missio. Sumuisessakin ympäristössä kaukovaloille on näin ollen käyttöä.

Yritykset ja julkinen sektori voivat luoda itselleen kilpailuetua pitkäkestoisemman ja vahvemman elinvoimaedun, silloin kun ne onnistuvat saumattomasti tukemaan toistensa kestävän kasvun pyrkimyksiä. Yrityksissä elinvoimaetu ilmenee kestävyyden lisäksi korkeampana arvostuksena ja vaikeampana kopioitavuutena; julkisella sektorilla vetovoiman ja verotulojen kasvuna sekä tuottavuuden ja palvelujen paranemisena. Elinvoimaetu tavoittelee edelläkävijyyttä ja sen kehittymistä arvioidaan suhteessa organisaation ja sen kumppanien yhteiseen missioon. Tässä mielessä elinvoimaetu poikkeaa kilpailuedusta, jonka kehittymistä arvioidaan suhteessa kilpailijoihin.

Edellä esitetyistä asioista on mahdollista oppia lisää niin monipuolisista esityksistä kuin sparraamalla lukuisten kolleegojen kanssa

SSJS:n alkaneen vuoden päätapahtumassa ”Strategiahorisontit 2023” (Helsinki, Pikku Finlandia 8.2.2023).

Horisontissa näkyy valoa. 

Timo Santalainen

SMS:n ja SSJS:n perustajajäsen

Kirjoittaja:

Jaa:
Kuvassa keskelllä Virpi Sorsa ja oikealla Pihla Allos
> Blogi

Strategiatiedon keskeiset käsitteet

Strateginen johtaminen on vakiinnuttanut asemansa tapana ajatella organisaatioiden johtamista. Strategia auttaa organisaatioita tavoittelemaan menestystä pitkällä aikavälillä ja tästä syystä strategian suunnittelu on keskeinen käsite strategisessa

Lue lisää »
> Kirja-arvostelu

SSJS:n kirjakatsaus: Leskelä & Luomaranta (2023)

Käärijän tavoin Avoin strategia / Suljettu strategia -kirjan ansio on tuoda vetävällä suomenkielellä ja kotimaisin tapausesimerkein hyöstetty teos strategiatyön megatrendistä, avoimesta strategiasta. Suomalaisen strategiakentän (laadukkaaksi)

Lue lisää »
2022 Strategiaplakinnonsaajat
> Tiedotteet

TIEDOTE: Strategiapalkinnon saajat on valittu!

Suomen Strategian Johtamisen Seura palkitsee joka vuosi Suomessa kirjoitettuja parhaita graduja ja diplomitöitä Pirkko ja Tarmo Vahvelaisen säätiön kanssa. Säätiö, joka perustajansa hengessä haluaa edistää akateemisen tutkimustiedon

Lue lisää »
SSJS:n logo
> Tiedotteet

Strategiapalkinto 2022 -kilpailu on avattu!

Suomen Strategisen Johtamisen Seura (SSJS) jakaa vuosittain arvostetun Strategiapalkinnon yhteistyössä Pirkko ja Tarmo Vahvelaisen Säätiön kanssa. Tänä vuonna palkinto jaetaan pro gradu/diplomity -sarjassa

Lue lisää »