Strategiateko -tunnustus Suomen päätökselle hakea sotilasliitto Naton jäsenyyttä

SSJS:n logo

Tiedote, julkaisuvapaa

Suomen Strategisen Johtamisen Seura ry on päättänyt myöntää vuoden 2022 Strategiateko -tunnustuksen päätökselle hakea sotilasliitto Naton jäsenyyttä. Tunnustuksella SSJS haluaa kiittää positiivisesti Suomen kehitykseen vaikuttaneesta teosta ja päätöksenteon nopeudesta.

Suomen turvallisuusympäristö muuttui perustavanlaatuisesti Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa 2022. Toukokuussa tasavallan presidentti päätti valtioneuvoston esityksestä, että Suomi ilmoittaa Natolle kiinnostuksensa käydä keskustelut Suomen Nato-jäsenyydestä. Päätös perustui ansiokkaaseen turvallisuuspoliittiseen analyysiin ja se on rohkea strateginen vastaus Suomen ja Euroopan turvallisuuspoliittisen toimintaympäristön muutokseen. Seura arvostaa valmistelutyötä, jota on tehty pitkäjänteisesti, jotta jäsenyyden hakeminen oli mahdollista toteuttaa näin lyhyessä ajassa. Päätöksentekoprosessi oli yhdistyksemme näkemyksen mukaan laadukkaasti johdettu yhteistyössä valtioneuvoston ja muiden sidosryhmien kanssa. Päätös edustaa ensiluokkaista strategista rohkeutta epäselvässä tilanteessa. Tunnistamme, että Nato-jäsenyysprosessi on vielä meneillään, mutta tämä tunnustus päätettiin myöntää nimenomaan Suomen päätöksentekoprosessille.

Suomen Nato-jäsenyys lisää sekä Suomen turvallisuutta että Itämeren alueen ja Pohjois-Euroopan vakautta ja turvallisuutta. Puolustusliiton jäsenenä Suomi osallistuu täysipainoisesti Naton yhteiseen puolustukseen ja päätöksentekoon, ja on Naton perustamissopimuksen viidennen artiklan mukaisten turvatakuiden piirissä.

Vuosittain jaettava Vuoden Strategiateko on näkyvä, strategiaa elävöittävä teko, joka on osaltaan vaikuttanut positiivisesti Suomen, yksittäisen yrityksen, toimialan tai yhteisön kehitykseen.

Suomen strategisen johtamisen seura SSJS ry on Suomen johtava strategia-ammattilaisten verkosto. Seuran tehtävänä on johtaa rohkeaa strategiakeskustelua, joka auttaa organisaatiota tekemään strategisesta johtamisesta kilpailuedun. Seura tuo strategisella ajattelulla vaikuttavuutta ja vastuullisuutta yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen ja samalla edistää Suomen menestymistä sekä jäsenistömme kehittymistä sekä työn merkityksellisyyttä. 

Lisätiedot:

Emilia Tolonen,
johtaja, yhteisöpalvelut
Suomen strategisen johtamisen seura SSJS ry
emilia.tolonen@ssjs.fi
+358 408360507
www.ssjs.fi

Kirjoittaja:

Jaa:
Kuvassa keskelllä Virpi Sorsa ja oikealla Pihla Allos
> Blogi

Strategiatiedon keskeiset käsitteet

Strateginen johtaminen on vakiinnuttanut asemansa tapana ajatella organisaatioiden johtamista. Strategia auttaa organisaatioita tavoittelemaan menestystä pitkällä aikavälillä ja tästä syystä strategian suunnittelu on keskeinen käsite strategisessa

Lue lisää »
> Kirja-arvostelu

SSJS:n kirjakatsaus: Leskelä & Luomaranta (2023)

Käärijän tavoin Avoin strategia / Suljettu strategia -kirjan ansio on tuoda vetävällä suomenkielellä ja kotimaisin tapausesimerkein hyöstetty teos strategiatyön megatrendistä, avoimesta strategiasta. Suomalaisen strategiakentän (laadukkaaksi)

Lue lisää »
2022 Strategiaplakinnonsaajat
> Tiedotteet

TIEDOTE: Strategiapalkinnon saajat on valittu!

Suomen Strategian Johtamisen Seura palkitsee joka vuosi Suomessa kirjoitettuja parhaita graduja ja diplomitöitä Pirkko ja Tarmo Vahvelaisen säätiön kanssa. Säätiö, joka perustajansa hengessä haluaa edistää akateemisen tutkimustiedon

Lue lisää »
SSJS:n logo
> Tiedotteet

Strategiapalkinto 2022 -kilpailu on avattu!

Suomen Strategisen Johtamisen Seura (SSJS) jakaa vuosittain arvostetun Strategiapalkinnon yhteistyössä Pirkko ja Tarmo Vahvelaisen Säätiön kanssa. Tänä vuonna palkinto jaetaan pro gradu/diplomity -sarjassa

Lue lisää »