Kuvituskuva Strategiateko

Seuran tarina

Suomen Strategisen Johtamisen Seuran tarina sai alkunsa vuonna 1989 Strategic Management Societyn strategiakonferenssien innoittamana.

Seura keskittyy strategian tarkasteluun ABC-filosofian avulla, yhdistäen tutkijat, strategian soveltajat ja konsultit keskustelemaan ja kehittämään strategista johtamista. Jäsenten ja yhteistyökumppaneiden panos on keskeinen osa seuran tarinaa.

Seuraa tarina jatkuu vahvan vision mukaisesti ja tavoitteena on olla Suomen johtava strategiaosaajien verkosto.

Strategiateko tunnustus, kuvituskuva

Suomen Strategisen Johtamisen Seura perustettiin 20. tammikuuta 1989. Seura sai innoituksensa Strategic Management Societystä ja sen vuosittaisista strategiakonferensseista. Kotimaisten strategisen johtamisen asiantuntijoiden aktiivinen osallistuminen näihin konferensseihin synnytti ajatuksen samankaltaisen yhdistyksen perustamisesta Suomeen 1980-luvun lopulla.

Seuran toiminta on keskittynyt strategian monipuoliseen tarkasteluun. Seuran kulmakivi on ABC-filosofia, joka yhdistää tutkijat (Academic), strategian soveltajat (Business) ja konsultit (Consultants) keskustelemaan, oppimaan ja kehittämään strategista johtamista. Viime aikoina tätä ajatusmallia on laajennettu koskemaan myös julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioita, sillä niidenkin menestyminen riippuu strategisen johtamisen onnistumisesta.

Alusta alkaen seuran tavoitteena on ollut kohottaa jäsentensä pätevyyttä ja osaamista, edistää oikeanlaista käsitystä strategisesta johtamisesta sekä tukea strategisen johtamisen tutkimusta ja kehittämistä. Lisäksi seura pyrkii luomaan ja kehittämään vuorovaikutusta yritysten ja jäsentensä välille.

Seuran tarinaa muovaa ennen kaikkea sen jäsenet, jotka ovat osallistumisellaan olleet merkittävässä roolissa seuran menestystarinassa. Jäsenistö koostuu kokeneista ja osaavista ammattilaisista, jotka ovat jakaneet osaamistaan ja kokemuksiaan mahdollistaen toistensa kehittymisen. Jäsenet ovat panoksellaan mahdollistaneet kokonaisia toimintamuotoja kuten seuran kirjakerhon.

Yhteistyökumppaneiden rooli on ollut ratkaiseva, sillä he ovat mahdollistaneet tärkeitä toimintamuotoja, kuten vuosittain jaettava Strategiapalkinto, jonka jakamista tukee Pirkko ja Tarmo Vahvelaisen säätiö.

Seuran tarinaa kirjoittavat myös kaikki yritykset ja organisaatiot, joiden vieraana olemme saaneet käydä perehtymässä strategiaan ja strategiseen johtamiseen usein hyvin syvällisesti ja luottamuksellisesti. Näiden organisaatioiden panos kokonaisuudessaan on täysin olennainen osa seuran tarinaa. Jäsenkokemuksissa painottuukin mahdollisuus päästä paikkoihin, joihin ei muuten pääsisi.

Seuran historia on vaikuttava, ja sen toiminta on ollut myönteisesti vaikuttamassa suomalaiseen strategiseen johtamiseen. Seura on myös antanut tunnustusta ansioituneille toimijoille myöntämällä vuosittaisen Strategiateko-palkinnon. Viime vuosina jäsenmäärän lasku on saatu käännettyä hienoiseen nousuun tarjoamalla laadukasta sisältöä ja vahvistamalla yhteisöllisyyttä.

Suomen Strategisen Johtamisen Seura pyrkii vahvistamaan asemaansa strategisen johtamisen tiedonlähteenä ja alan ajatusjohtajana Suomessa. Seuran tulevaisuus perustuu vahvaan visioon ja strategiseen suunnitteluun, ja sen tavoitteena on pysyä ajan tasalla käsittelemällä ajankohtaisia teemoja strategisen johtamisen kehityksen näkökulmasta.

Olemme innostuneita siitä, että olette mukana tässä tarinassa, ja toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi osallistumaan Suomen Strategisen Johtamisen Seuran toimintaan!