Strategiatiedon keskeiset käsitteet

Kuvassa keskelllä Virpi Sorsa ja oikealla Pihla Allos
Strateginen johtaminen on vakiinnuttanut asemansa tapana ajatella organisaatioiden johtamista. Strategia auttaa organisaatioita tavoittelemaan menestystä pitkällä aikavälillä ja tästä syystä strategian suunnittelu on keskeinen käsite strategisessa johtamisessa. Strategia myös edellyttää onnistuakseen strategian toteuttamisen johtamista sekä jatkuvaa kehittämistä ja oppimista. Blogimme käsittelee juuri näitä keskeisiä käsitteitä.

Strateginen johtaminen on vakiinnuttanut asemansa tapana ajatella organisaatioiden johtamista. Strategia auttaa organisaatioita tavoittelemaan menestystä pitkällä aikavälillä ja tästä syystä strategian suunnittelu on keskeinen käsite strategisessa johtamisessa. Strategia myös edellyttää onnistuakseen strategian toteuttamisen johtamista sekä jatkuvaa kehittämistä ja oppimista. Blogimme käsittelee juuri näitä keskeisiä käsitteitä.

Strategian suunnittelu: Punainen lanka menestykseen

Strategian suunnittelu on yrityksen menestyksen kannalta elintärkeä prosessi. Se on kuin punainen lanka, joka ohjaa yrityksen toimintaa kohti asetettuja tavoitteita. Tässä prosessissa yritys määrittelee omat valinnat, poisvalinnat ja tavan, jolla se navigoi muuttuvassa toimintaympäristössä.

Strategioita on monenlaisia – yrityskohtaisia, liiketoimintakohtaisia tai kilpailuun liittyviä. Yrityksen työkalupakissa on myös useita analyysityökaluja, kuten toimintaympäristöanalyysi, PESTEL, SWOT ja BSC, joiden avulla strategiaa voidaan hahmottaa ja varmistaa, että kaikki osa-alueet tulevat huomioitua.

Strategian suunnittelu ei ole staattinen prosessi, vaan strategiaa on pystyttävä mukauttamaan muuttuviin olosuhteisiin ja seurattava jatkuvasti, että ollaan oikealla tiellä. Lopulta strategian suunnittelu on monimutkainen prosessi, joka vaatii jatkuvaa tarkastelua, oppimista ja mukauttamista. Mutta kun strategia on selkeä ja johdonmukainen, se ohjaa yritystä kohti menestystä.

Strategian toteuttaminen: Monta polkua menestykseen

Strategian toteuttaminen on monitahoinen prosessi, joka vaatii myös huolellista suunnittelua, validointia ja jatkuvaa oppimista. Toteuttamisen tueksi on olemassa lukuisia erilaisia johtamis- ja strategiamalleja, kuten ”Management by Perkele”, ”4 disciplines of execution” ja ”Hoshin Kanri”. Jokaisella mallilla on oma paikkansa ja merkityksensä strategian toteuttamisessa. Strategiaa toteuttavan organisaation kulttuuri ja toimintaympäristö vaikuttavat sopivimman mallin valintaan.

Strategian toteuttaminen vaatii myös sitoutumista ja merkityksellisyyttä. Tässä ”Must Win Battle” -lähestymistapa voi olla avuksi. Samoin ”Look forward and reason backward” -lähestymistapa kannustaa organisaatioita suunnittelemaan tulevaisuutta ja arvioimaan menneisyyttä strategian toteuttamisen optimoimiseksi.

Strategiatyön kehittäminen ja oppiminen: Avaimet menestykseen

Strategiatyön kehittäminen ja oppiminen ovat keskeisiä tekijöitä yrityksen menestykselle. Usein tämä vaatii taaksepäin katsomista, jolloin voidaan arvioida, mitä on tehty oikein, missä on parannettavaa ja mitä voidaan oppia menneestä toiminnasta.

Kehittämisen ja oppimisen ytimessä on dynaaminen kyvykkyys – kyky reagoida nopeasti ja ketterästi muuttuvaan toimintaympäristöön. Tässä auttavat erilaiset analyysimenetelmät kuten KPI:t ja asiakastyytyväisyysmittarit sekä eri tavat arvioida strategian toteutumista.

Palaute on strategiatyössä tärkeässä roolissa. Sen avulla voidaan oppia ja kehittyä. Samoin resurssikyvykkyys ja hiljaisen tiedon siirtäminen ovat keskeisiä osatekijöitä strategiatyössä.

Strategiatyön kehittäminen ja oppiminen vaativat yritykseltä jatkuvaa tarkastelua, kehittämistä ja uudelleenarviointia. Ne kuitenkin antavat yritykselle menestyksen avaimet.

Kirjoittajat:

Kirjoittaja:

Jaa:
Kuvassa keskelllä Virpi Sorsa ja oikealla Pihla Allos
> Blogi

Strategiatiedon keskeiset käsitteet

Strateginen johtaminen on vakiinnuttanut asemansa tapana ajatella organisaatioiden johtamista. Strategia auttaa organisaatioita tavoittelemaan menestystä pitkällä aikavälillä ja tästä syystä strategian suunnittelu on keskeinen käsite strategisessa

Lue lisää »
> Kirja-arvostelu

SSJS:n kirjakatsaus: Leskelä & Luomaranta (2023)

Käärijän tavoin Avoin strategia / Suljettu strategia -kirjan ansio on tuoda vetävällä suomenkielellä ja kotimaisin tapausesimerkein hyöstetty teos strategiatyön megatrendistä, avoimesta strategiasta. Suomalaisen strategiakentän (laadukkaaksi)

Lue lisää »
2022 Strategiaplakinnonsaajat
> Tiedotteet

TIEDOTE: Strategiapalkinnon saajat on valittu!

Suomen Strategian Johtamisen Seura palkitsee joka vuosi Suomessa kirjoitettuja parhaita graduja ja diplomitöitä Pirkko ja Tarmo Vahvelaisen säätiön kanssa. Säätiö, joka perustajansa hengessä haluaa edistää akateemisen tutkimustiedon

Lue lisää »