SSJS:n kirjakatsaus: ”Sataottelija ja tuloksekas perusjohtaja” (Raikaslehto, Mansukoski & Mitronen, 2021)

Miten selvitä johtajana entistä monimuotoisemmassa ja haastavammassa toimintaympäristössä? Maailma monimutkaistuu ja samoin johtaminen. Tämä saa monet organisaatiot ja johtajat etsimään yksinkertaista, yhtä silverbullettia. Näitä ismejä ja oppeja riittää, jokainen bisneskirja ja sen hetken kuuma johtajuusoppiguru näitä tarjoaa.

Todellisuudessa, meitä kaikkia haastaen, tämä monimutkainen toimintaympäristö vaatii laajaa työkalupakkia! Meidän pitää olla Sataottelijoita. Timo Raikaselehto, Seppo Mansukoski ja Lasse Mitronen tarjoavat tähän kirjassaan “Sataottelija ja tuloksekas perusjohtaja” (2021) erinomaisen johtamisen työkalupakin, joka ulottuu strategiaprosessin viitekehyksestä tarkoitusjohtamiseen.

Sataottelija-teoksen lähtökohtana on hyväksyä se, että yrityksen tai organisaation strateginen tilanne voi muuttua nopeasti ja päivittäisjohtamisessa yllätyksiä tulee solkenaan. Ongelmaan on usein tarjolla jokin uusi johtamismalli, jonka nähdään jopa olevan oppi yli muiden, ainoa linssi jonka läpi maailmaa ja johtamista voi tarkastella. Raikaslehto, Mansukoski & Mitronen näkevät kuitenkin tarpeellisena sen, että johtamisen sataottelijan paletista löytyy koko ajan kehittyvä, kattava perusjohtamisen kokonaisuus, johon kuuluvat esimerkiksi tuloksellisuus, vastuullisuus, avoimuus, eettisyys ja kestävä kehitys. Ilman näiden hallitsemista johtajan tie voi olla kivikkoinen ja lyhyt. Myös hyvin toimiva tiimi, jolla on strategiseen tilanteeseen sopivat ominaisuudet ja osaaminen, on johtajan tukena välttämätön.

Mikä kirjassa oli ajatusten tuoja, herättelijä, jopa (täysin) uusi näkökulma?

Kokeneet SSJS:n kirjakerhon jäsenet nostavat kirjan parhaaksi anniksi hyvin kiteytetyn taulukon ja analyysin johtamisen vuosikymmenistä. Mikä on muuttunut ja toisaalta, mikä on ja pysyy johtamisessa? Mietimme pitkään myös, mikä on johtamisen tulevaisuus, mikä on aika 2020-luvun jälkeen, onko siellä mukana esim. kestävä kehitys, eettinen johtaminen, merkitysjohtaminen, oppiminen, empatia.

Mitä kysymyksiä kirja herättää? Mitä kirjassa esitettyä haluaa haastaa, kyseenalaistaa?

Kirjakerhon raati on samaa mieltä Sataottelija-teoksen ydinviestin kanssa, toimintaympäristön kompleksisuus vaatii moniosaamista johtajana. Mutta kuinka monta ismia yksi johtaja pystyy hanskaamaan? Onko niin, että käytännössä yksi johtaja voi ottaa hyvin haltuunsa kunnolla vain pari, kolme johtamisoppia, ja näin ollen johtajan elinaika organisaatiossa on sen, miten kauan kyseiset johtamistavat toimivat organisaation luotsaamisessa?

Sataottelijan vastakohta on kirjan nimeämä monojohtaja, yhden ismin johtaja. Mutta ovatko menestyneet maailmanluokan johtajat kuitenkin juuri yleensä tällaisia monojohtajia? Elon Musk, Jeff Bezos jne., joilla on oma vahva johtamistapa ja vievät samaa johtamiskonseptia läpi erilaisten liiketoimintojen. Onko niin, että Satajohtaja on organisaation keskijohtoa, ei visionaarinen founder-johtaja?

Minkä kirjassa esitetyn ajatuksen/opin laitan testiin omassa kontekstissani?

Kirja antaa erinomaisen strategisen johtamisen perustyökalupakin suomeksi. Esimerkiksi selkeän pohjan yhden sivun strategiakartalle, missä kootaan valitun strategian pääkohdat. Sataottelijasta löytyy myös lyhyt käyttöohje ja pohja liiketoimintamalli-kanvakselle.

Mistä kirjassa esitetystä tekisin huoneentaulun?

”Erilaiset johtamisen tilanteet vaativat erilaiset työkalut.”

SSJS:n kirjaraadin arvio: suosittelisitko kirjaa strategiakaverillesi?

RATING: Skaalalla *= unohda <-> *****= must-read!!!

TULOS: ***

Lisälähteitä: McCormack: ”What They Don’t Teach You at Harvard Business School” (1. painos 1984, uudistettu painos 2014). Mitronen & Raikaslehto: ”Voittajan strategia” (2019).  

Kirjoittaja:

Jaa:
Kuvassa keskelllä Virpi Sorsa ja oikealla Pihla Allos
> Blogi

Strategiatiedon keskeiset käsitteet

Strateginen johtaminen on vakiinnuttanut asemansa tapana ajatella organisaatioiden johtamista. Strategia auttaa organisaatioita tavoittelemaan menestystä pitkällä aikavälillä ja tästä syystä strategian suunnittelu on keskeinen käsite strategisessa

Lue lisää »
> Kirja-arvostelu

SSJS:n kirjakatsaus: Leskelä & Luomaranta (2023)

Käärijän tavoin Avoin strategia / Suljettu strategia -kirjan ansio on tuoda vetävällä suomenkielellä ja kotimaisin tapausesimerkein hyöstetty teos strategiatyön megatrendistä, avoimesta strategiasta. Suomalaisen strategiakentän (laadukkaaksi)

Lue lisää »
2022 Strategiaplakinnonsaajat
> Tiedotteet

TIEDOTE: Strategiapalkinnon saajat on valittu!

Suomen Strategian Johtamisen Seura palkitsee joka vuosi Suomessa kirjoitettuja parhaita graduja ja diplomitöitä Pirkko ja Tarmo Vahvelaisen säätiön kanssa. Säätiö, joka perustajansa hengessä haluaa edistää akateemisen tutkimustiedon

Lue lisää »
SSJS:n logo
> Tiedotteet

Strategiapalkinto 2022 -kilpailu on avattu!

Suomen Strategisen Johtamisen Seura (SSJS) jakaa vuosittain arvostetun Strategiapalkinnon yhteistyössä Pirkko ja Tarmo Vahvelaisen Säätiön kanssa. Tänä vuonna palkinto jaetaan pro gradu/diplomity -sarjassa

Lue lisää »