Kirjawebinaari: Vastuullinen hallituksen jäsen 31.8.

11.6.2023

Aika: 31.8. klo 17

Paikka: Zoom-webinaari

Vastuullisuus on yksi tällä hetkellä pinnalla olevista aiheista jo EU-sääntelystäkin johtuen. Myös yritysten sidosryhmät asiakkaista työntekijöihin ja rahoittajista yhteistyökumppaneihin edellyttävät yrityksiltä linjauksia suhteestaan ympäristö-, sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuullisuuteen ja konkreettisia vastuullisuustekoja. Mitä vastuullisuus lopulta tarkoittaa ja miten sillä luodaan arvoa? Miten vastuullisuus pitäisi ottaa huomioon yrityksen omistajien, hallituksen ja johdon tasolla?

Tässä kirjawebinaarissa aihetta avaa MBA Aija Bärlund ja VT Katri Sipilä tuoreen kirjansa Vastuullinen hallituksen jäsen (Kauppakamari 2023) pohjalta. Teos on tiivis ja runsaasti käytännön esimerkkejä sisältävä kirja yritysvastuun strategisesta merkityksestä, yrityksen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä yritysvastuun näkökulmasta sekä vastuullisen toiminnan ja kestävän kehityksen avaamien uusien innovaatioiden ja liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämisestä.

 

Ilmoittaudu tästä