Seuran hallitus asetti tammikuussa 2022 projektiryhmän uudistamaan seuran strategian vuosille 2023-24. Edellinen strategia oli tehty jaksolle 2020-22. Seuran hallitus hyväksyi uuden strategian 7.11.22 ja yhdistyksen syyskokous virallisesti 29.11.22.

Toimintaympäristön nopea muutos edellyttää seuraltakin ketteryyttä ja uudistumista. Nyt voimassa olevassa strategiassa on kiinnitetty erityistä huomiota seuran jäsenten tarpeiden täyttämiseen, jatkuvaan palveluiden kehittämiseen sekä toiminnan joustavaan uudistumiseen.

Strategian osana on määritelty seuran perustetävä ja arvot, asiakaskohderyhmät, palveluportfolio sekä pitkän aikavlin visiomme: ”Suomalaisilla on kykyä ajatella ja johtaa strategisesti: Tarjoamme palveluita, jotta Suomi menestyy muuttuvassa maailmassa ja suomalaiset oppivat ajattelemaan strategisesti”. Edleleen strategiassa on määritelty strategiset päämäärämme, strategian toteuttamisen mittaristo, strategian käytäntöönvienti sekä strategian toteuttamishankkeet.

Straregiset päämäärämme ovat:
• Lisätä verkkonäkyvyyttä ja uudistaa palveluiden esittely digitaalisissa kanavissa houkuttelevaksi, näyttäväksi ja ajankohtaiseksi – helposti saatavissa olevaa hyötyä jäsenille ja strategiatietoa kansalaisille
• Kehittää uudistettu palvelutarjoama ja organisoida palvelujohtaminen ja -kehitys jäsenistön aktiivisuutta hyödyntäen
• Rakentaa johdonmukaisesti suomalaisten strategiaosaajien valtakunnallista verkostoa ja sen paikallista hyödyntämistä.

Lisätietoja antavat hallituksen jäsen Tuomas Hölsä ja puheenjohtaja Jouni Flyktman.