Strategia

SSJS:n strategia on uudistettu yhteistyössä jäsenistön ja hallituksen kanssa 2020 alkuvuoden aikana. Strategiatyöryhmässä työskentelivät seuraavat henkilöt: Natalia Salo, Jouni Flyktman, Paula Kilpinen, Anmari Brink Pacius ja Sonja Martikainen.

Korostamme strategiassa seuraavia asioita: SSJS:n tehtävänä on johtaa rohkeaa strategiakeskustelua, joka auttaa organisaatiota tekemään strategisesta johtamisesta kilpailuedun. Tuomme strategisella ajattelulla vaikuttavuutta ja vastuullisuutta yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen. Haluamme edistää Suomen menestymistä sekä jäsenistömme kehittymistä sekä työn merkityksellisyyttä. Strategian perustana ovat yhteisömme arvot: yhteisöllisyys, uteliaisuus, rohkeus, avoimuus ja luottamus.