Vuoden Strategiapalkinto-kilpailu

SSJS:n logo

Suomen Strategisen Johtamisen Seura (SSJS) jakaa vuosittain arvostetun strategiapalkinnon yhteistyössä Pirkko ja Tarmo Vahvelaisen Säätiön kanssa.

SARJAT

Tänä vuonna palkinto jaetaan kahdessa sarjassa:

Pro gradu tai diplomityö (jaetaan vuosittain)

 • Yliopistossa tai korkeakoulussa tehty ansiokas strategia-aiheinen pro gradu tai diplomityö
 • Sarjaan voivat osallistua vuonna 2021 valmistuneet strategia-aiheiset työt
 • Valintaraadin puheenjohtajana toimii SSJS:n hallituksen jäsen PhD, Virpi Sorsa, tutkijatohtori Aalto/JYU

Väitöskirja (jaetaan joka toinen vuosi)

 • Yliopistossa tai korkeakoulussa tehty ansiokas strategia-aiheinen väitöskirja
 • Sarjaan voivat osallistua vuosina 2020 ja 2021 valmistuneet strategia-aiheiset työt
 • Valintaraadin puheenjohtajana toimii SSJS:n hallituksen jäsen TkT Marko Torkkeli, professori LUT

VALINTAKRITEERIT

Tutkimuksia arvioidaan tutkimusongelman merkittävyyden, käytännön kontribuution, aikaisempaan strategiatutkimukseen asemoitumisen, empiirisen laadun ja tulosten omaperäisyyden perusteella. Erityisenä kriteerinä on tutkimuksen ja tulosten sovellettavuus käytäntöön: organisaatioiden toimintaan ja strategioihin tuloksellisen kestävän kehityksen varmistamiseksi.

Voittajat valitsee SSJS:n hallituksen nimeämä raati.

PALKINNOT

Pro gradu/diplomityö -sarjassa valitaan kolme finalistia. Voittaja saa 3 000 € ja kumpikin finalisti 1000 €. Väitöskirja -sarjassa valitaan kolme finalistia. Voittaja saa 3 000 € ja kumpikin finalisti 1000 €.

Palkintostipendit lahjoittaa Pirkko ja Tarmo Vahvelaisen Säätiö.

OSALLISTUMISOHJEET JA AIKATAULU

31.3.2022 mennessä:

Pro gradun/diplomityön tekijän tulee toimittaa sähköisesti seuraavat dokumentit SSJS:lle osoitteeseen hakemukset@ssjs.fi

 • Pro gradu/ diplomityö /väitöskirja (linkki)
 • Loppulausunto
 • Vapaamuotoinen hakukirje (max. 2 sivua), jossa tekijä kiteyttää työnsä merkityksen alle listatuista näkökulmista.

Hakemuksessa kannattaa selkeästi määritellä tutkimuksen erityiset vahvuudet perusteluineen.

 • Tutkimusongelman merkittävyys
 • Asemoituminen aikaisempaan strategiatutkimukseen
 • Tulosten merkittävyys aikaisemman tutkimuksen sekä liike-elämän, organisaatioiden toiminnan ja toimijoiden kannalta
 • Tulosten sovellettavuus käytäntöön: organisaatioiden toimintaan ja strategioihin tuloksellisen kestävän kehityksen varmistamiseksi.
 • Tutkimuksen erityiset vahvuudet ja niiden perustelut

Touko/kesäkuu 2022:

Vuoden Strategiapalkinto 2021 -palkintojakotilaisuus.

Finalistit esittelevät tutkimuksensa tilaisuudessa. Voittajat julkistetaan ja palkitaan.

Jos haluat lisätietoja, otathan yhteyttä, kerron mielelläni lisää. Aikaisempien vuosien voittajiin voit tutustua SSJS:n nettisivuilla https://www.ssjs.fi/toiminta-ja-tapahtumat/vuoden-strategiapalkinto/

Ohjaajat ja arvioijat, jaattehan tietoa opiskelijoillenne Strategiapalkintokilpailusta!

Toivomme aktiivista osallistumista ja toivotamme kilpailumenestystä kaikille osallistujille!

Suomen Strategisen Johtamisen Seura ry

Emilia Tolonen

Johtaja, yhteisöpalvelut

Emilia.tolonen@ssjs.fi

MIKÄ ON SUOMEN STRATEGISEN JOHTAMISEN SEURA?

Suomen Strategisen Johtamisen Seura rySSJS on Suomen johtava strategiaosaajien verkosto.

Olemme näkemyksellinen, puhutteleva ja utelias strategia-ammattilaisten yhteisö, joka edistää jäsentensä oppimista ja verkostoitumista sekä tukee suomalaisten yritysten ja yhteisöjen strategiaosaamista.

Seura tarjoaa jäsenilleen vireän verkoston ja aktiivista strategiateemoihin liittyvää toimintaa sekä palveluita.

SSJS on perustettu vuonna 1989. Jäseniä on noin 400.

Hallituksen puheenjohtajana toimii DI Jouni Flyktman ja yhteisöpalveluiden johtajana YTM Emilia Tolonen

Kirjoittaja:

Jaa:
Kuvassa keskelllä Virpi Sorsa ja oikealla Pihla Allos
> Blogi

Strategiatiedon keskeiset käsitteet

Strateginen johtaminen on vakiinnuttanut asemansa tapana ajatella organisaatioiden johtamista. Strategia auttaa organisaatioita tavoittelemaan menestystä pitkällä aikavälillä ja tästä syystä strategian suunnittelu on keskeinen käsite strategisessa

Lue lisää »
> Kirja-arvostelu

SSJS:n kirjakatsaus: Leskelä & Luomaranta (2023)

Käärijän tavoin Avoin strategia / Suljettu strategia -kirjan ansio on tuoda vetävällä suomenkielellä ja kotimaisin tapausesimerkein hyöstetty teos strategiatyön megatrendistä, avoimesta strategiasta. Suomalaisen strategiakentän (laadukkaaksi)

Lue lisää »
2022 Strategiaplakinnonsaajat
> Tiedotteet

TIEDOTE: Strategiapalkinnon saajat on valittu!

Suomen Strategian Johtamisen Seura palkitsee joka vuosi Suomessa kirjoitettuja parhaita graduja ja diplomitöitä Pirkko ja Tarmo Vahvelaisen säätiön kanssa. Säätiö, joka perustajansa hengessä haluaa edistää akateemisen tutkimustiedon

Lue lisää »
SSJS:n logo
> Tiedotteet

Strategiapalkinto 2022 -kilpailu on avattu!

Suomen Strategisen Johtamisen Seura (SSJS) jakaa vuosittain arvostetun Strategiapalkinnon yhteistyössä Pirkko ja Tarmo Vahvelaisen Säätiön kanssa. Tänä vuonna palkinto jaetaan pro gradu/diplomity -sarjassa

Lue lisää »