Vuoden 2020 strategiapalkinto -kilpailun voittajat on valittu!

SSJS:n logo

Suomen Strategisen Johtamisen Seura (SSJS) jakaa vuosittain arvostetun strategiapalkinnon yhteistyössä Pirkko ja Tarmo Vahvelaisen säätiön kanssa. Säätiö, joka perustajansa hengessä haluaa edistää akateemisen tutkimustiedon tärkeyttä yrityksen strategisessa johtamisessa, lahjoittaa palkittaville stipendit. 

Tänä vuonna strategiapalkinto jaettiin pro gradu tai diplomityö -sarjassa (vuonna 2020 valmistuneet strategia-aiheiset työt). Kilpailuun osallistui yhteensä 12 opinnäytettä seitsemästä yliopistosta/korkeakoulusta.

Vuoden Strategiapalkinnon 2020 voittajat:

Vuoden 2020 pro gradu tai diplomityö -sarjan palkinnot jaettiin kolmelle strategia-aiheiselle tutkimukselle seuraavasti:

Ensimmäisen palkinnon (arvoltaan 2 000€) voitti Tuukka Yrttimaa pro gradu -työllään: Reasons and methods for corporations to systematically engage with startups (Aalto-yliopisto, Perustieteiden korkeakoulu).

Raadin perustelut: Tutkimus tuo uusia avauksia suuryrityksen kasvuyritysyhteistyön systematisointiin, tehostamiseen ja arvonluontiin. Työssä esiteltiin varsin hyvin miksi ja millä motiiveilla suuryritys päätyy systemaattiseen yhteistyöhön kasvuyrityksen kanssa, sekä miten yhteistyöstä tehtäisiin hyvä rutiini. Tulokset auttavat ymmärtämään yhteistyön kautta saatavia mahdollisuuksia realisoida kasvu- ja uudistumisalueita.

SSJS palkitsi sarjassa myös kaksi ansiokasta finalistia:

Jenni Kaipainen (stipendi 750€) diplomityö: Strategic Renewal Process Towards Sustainability – An Ecosystem Approach (Tampereen yliopisto, Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta)

Aleksi Korhonen & Janne Rajala (stipendi 750€) pro gradu: Streaming Wars: competitive dynamics in the online video streaming industry (Jyväskylän yliopisto, kauppakorkeakoulu)

Valintaraatiin kuuluivat puheenjohtajana SSJS:n hallituksen jäsen, TkT Marko Torkkeli (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT) sekä jäseninä SSJS:n hallituksen jäsenet: DI, KTM, YE Jouni Flyktman (Maanpuolustuskorkeakoulu), KTT Paula Kilpinen (Wärtsilä, Strategic Advisor) ja FT Virpi Sorsa (Hanken Svenska Handelshögskolan) sekä Pirkko ja Tarmo Vahvelaisen Säätiötä edusti säätiön hallituksen puheenjohtaja Tomi Petrell.

Kilpailu oli jälleen hyvin korkeatasoinen. Tutkimuksia arvioitiin tutkimusongelman merkittävyyden, käytännön kontribuution, aikaisempaan strategiatutkimukseen asemoitumisen, empiirisen laadun ja tulosten omaperäisyyden perusteella. Erityisenä kriteerinä oli tutkimuksen ja tulosten sovellettavuus käytäntöön: organisaatioiden toimintaan ja strategioihin tuloksellisen kestävän kehityksen varmistamiseksi.

SSJS kiittää kaikki kilpailuun osallistuneita ja toivottaa onnea palkituille!

Kirjoittaja:

Jaa:
Kuvassa keskelllä Virpi Sorsa ja oikealla Pihla Allos
> Blogi

Strategiatiedon keskeiset käsitteet

Strateginen johtaminen on vakiinnuttanut asemansa tapana ajatella organisaatioiden johtamista. Strategia auttaa organisaatioita tavoittelemaan menestystä pitkällä aikavälillä ja tästä syystä strategian suunnittelu on keskeinen käsite strategisessa

Lue lisää »
> Kirja-arvostelu

SSJS:n kirjakatsaus: Leskelä & Luomaranta (2023)

Käärijän tavoin Avoin strategia / Suljettu strategia -kirjan ansio on tuoda vetävällä suomenkielellä ja kotimaisin tapausesimerkein hyöstetty teos strategiatyön megatrendistä, avoimesta strategiasta. Suomalaisen strategiakentän (laadukkaaksi)

Lue lisää »
2022 Strategiaplakinnonsaajat
> Tiedotteet

TIEDOTE: Strategiapalkinnon saajat on valittu!

Suomen Strategian Johtamisen Seura palkitsee joka vuosi Suomessa kirjoitettuja parhaita graduja ja diplomitöitä Pirkko ja Tarmo Vahvelaisen säätiön kanssa. Säätiö, joka perustajansa hengessä haluaa edistää akateemisen tutkimustiedon

Lue lisää »
SSJS:n logo
> Tiedotteet

Strategiapalkinto 2022 -kilpailu on avattu!

Suomen Strategisen Johtamisen Seura (SSJS) jakaa vuosittain arvostetun Strategiapalkinnon yhteistyössä Pirkko ja Tarmo Vahvelaisen Säätiön kanssa. Tänä vuonna palkinto jaetaan pro gradu/diplomity -sarjassa

Lue lisää »