2020

 

Vuoden 2020 Strategiateko -tunnustus Henri Alénille – Rohkeaa, luovaa ja ennen kaikkea ketterää johtamista kriisiaikana!

 

Strategisen johtamisen ammattilaiset palkitsevat Henri Alénin Strategiateko 2020 -tunnustuksella. Suomen strategisen johtamisen seuran SSJS ry:n vuosittain jaettavan arvostetun tunnustuksen jaossa on tällä kertaa painotettu erityisesti vastuullisuutta ja johtajuutta poikkeuksellisena aikana. Henri Alénin osoittama johtajuus koronapandemian aikana on ollut ketterää ja Alénin työskentelyote on ollut kriisistä huolimatta positiivinen. Valinnassa on kiinnitetty erityistä huomiota myös siihen työhön, jota Alén on tehnyt koko alan kohtaamien ongelmien esiintuomiseen: Alén on rohkeasti ja henkilökohtaisella otteella tuonut esiin pandemian ja siihen liittyvien yllättävienkin rajoitustoimien vaikutuksia liiketoimintaan.

Koronavuosi on kohdellut montaa yritystä ja yrittäjää kovalla kädellä, ja rajoitukset ovat osuneet myös ravintola-alaan. Henri Alénin omistamissa ravintoloissa erilaisiin rajoituksiin on pyritty mukautumaan, vaikka nopeat muutokset ovatkin olleet haastavia. Alénin tapa suhtautua rajoituksiin ja haasteisiin on kuitenkin ratkaisukeskeinen ja luova: Alén on mm. antanut Ultima-ravintolansa salin tutkimuksen käyttöön ja ollut näin mukana luomassa käytäntöjä, joilla viruksen pitoisuuksia sisätiloissa voitiin merkittävästi vähentää ja tehdä näin ravintolaelämyksistä turvallisempia myös jatkossa. Vastuullisuutta osoittavat myös Alénin tapa suhtautua ratkaisukeskeisesti ongelmiin ja pyrkiä pitämään omista työntekijöistä huoli sekä useat hyväntekeväisyystempaukset.

Suomen strategisen johtamisen seuran puheenjohtaja Sonja Martikainen luonnehtii Alénia koko alan puolestapuhujaksi ja kiittää Alénin työskentelyotetta:
-Hänen johtamisessaan on korostunut rohkea ja ennakkoluuloton kokeilukulttuuri sekä kekseliäisyys löytää strategisia, taktisia ja käytännönläheisiä ratkaisuja liiketoiminnan haasteisiin. Kokeilujen määrä on isohko ja herättää kunnioitusta jo sellaisenaan.

Kaiken tekemisen pohjalla Alénilla loistaa kuitenkin intohimoinen suhtautuminen ruokakulttuuriin ja käytännön tekemiseen. Seura uskoo, että vastuullisuuden lisäksi intohimo omaan alaan on se, mikä lopulta kantaa läpi kriisin ja saa jatkamaan pahassakin paikassa.