2016

Oikealta: SSJS puheenjohtaja Kimmo Suominen, kilpailun voittaja Niko Snirvi, kilpailun finalisti Nina Uusitalo ja hänen työnsä ohjaaja Virpi Sorsa, Pirkko ja Tarmo Vahvelaisen säätiön edustajana Markku Alhava, valintaraadin jäsen Marko Torkkeli

SSJS:n Strategiapalkinto 2016 Niko Snirville

 

SSJS jakaa vuosittain strategiapalkinnon parhaalle strategia-aiheiselle diplomityölle tai pro gradu -tutkielmalle. Palkinto jaettiin nyt ensi kerran yhteistyössä Pirkko ja Tarmo Vahvelaisen säätiön kanssa. Vuoden 2016 palkinnon voittajat julkistettiin 24.1.2017 Marimekon yritysvierailun yhteydessä. Pääpalkinnon voitti DI Niko Snirvi.  

Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitokselle tekemässään diplomityössä ”Applying Lean Startup Approach in an Established Corporation: Study on Frictions” Niko Snirvi tutki yrittäjähenkistä, Lean Startup –metodia soveltavaa ryhmää matkapuhelinoperaattori Elisassa, ryhmän kohtaamia yhteentörmäyksiä muun organisaation kanssa sekä keinoja laajentaa yrittäjähenkistä toimintatapaa yhtiön sisällä. Tutkimus oli induktiivinen ja perustui 22 haastatteluun Elisan keskitason ja operatiivisen johtajan kanssa.

Seura palkitsi myös kaksi muuta finaaliin yltänyttä työtä:

KTM Nina Uusitalo:Strategic Project in Municipality Strategizing: A Dynamic Fit Perspective

DI Perttu Meldo: ”Who are we and why does it matter? Impact of organizational identity on managerially relevant outcomes” Aalto-yliopisto, Tuotantotalous

Kilpailu oli korkeatasoinen, kaikki kilpailuun tulleet työt olivat erinomaisia. Tutkimuksia arvioitiin tutkimusongelman merkittävyyden, käytännön kontribuution, aikaisempaan strategiatutkimukseen asemoitumisen, empiirisen laadun ja tulosten omaperäisyyden perusteella.

Kilpailun raatiin kuuluivat puheenjohtajana Harry Linnarinne (Ph.D., Managing Director at Stena Recycling Oy), Sari Kola-Nyström (Doctor of Science (Technology), Head of Sales Development, Kone), Marko Torkkeli (Professor of Technology and Business Innovations, Lappeenranta University of Technology), Sinimaaria Ranki, (KTT), Heli Hookana (KTT, HHJ, Johtava asiantuntija Talenom Oy) sekä (Päivi Vuorimaa (KTM, toiminnanjohtaja, SSJS ry).