2015

Voittajan ohjaaja Riku Österman, raadin puh.joht. Ville Saarikoski, voittaja Lauri Jaakkola ja voittajan ohjaaja Henri Schildt
Tilaisuudessa paikalla olleet palkitut ja ohjaajat sekä raadin puheenjohtaja

STRATEGIAPALKINTOA TAVOITTELI ENNÄTYSMÄÄRÄ OSALLISTUJIA
Voittaja: Esineiden internet muuttaa perinteisen teollisuuden liiketoimintamalleja

Suomen Strategisen Johtamisen Seura (SSJS) jakaa vuosittain arvostetun strategiapalkinnon parhaalle strategia-aiheiselle diplomityölle tai pro gradu -tutkielmalle. Vuoden 2015 pääpalkinnon voitti dipl.ins. Lauri Jaakkola. Voittajatyö on esimerkki siitä asenteesta, jota Suomi tarvitsee pärjätäkseen tulevaisuudessa. Tulevaisuus rakentuu vain tekemällä.

Suomi elää vaikeassa muutoksessa. Tieteellinen ajattelu korostaa tiedon arvoa ja kannustaa kyseenalaistamaan uskomukset. Strategisessa johtamisessa visio – usko tulevaisuudesta – on keskiössä. Tieto on tärkeää, mutta aina kaikkea ei tiedetä. On uskottava myös siihen, että asiat selviävät matkan varrella. Kaikkea ei voi tietää ennalta. On uskottava ja uskallettava tarttua tekoihin ja lähdettävä matkaan.

Lauri Jaakkolan diplomityö ”Digitization initiatives and capability cognition – A multiple case study in Finnish manufacturing firms” täyttää vaadittavat tieteelliset vaatimukset erinomaisesti. Raati piti Jaakkolan aihetta todella ajankohtaisena. Työ oli kokonaisuutena erittäin ansiokas ja hyvin kirjoitettu. Sen teoreettinen viitekehys oli hyvä. Jaakkolan työn lähtökohtana on näkemys tulevaisuudesta eli olettamus, että esineiden internet eli IoT (Internet of Things) tulee muuttamaan keskeisellä tavalla perinteisen konepaja­teollisuutemme liiketoiminta­malleja. Jaakkola tarkastelee työssään, miten case-yritysten yritysjohdon uskomukset vaikuttavat siihen, miten johto tarttuu IoT-aiheeseen, jonka vaikutusta omaan toimialaan he eivät tässä vaiheessa vielä tiedä.

Teknologiset murrokset tuovat mukanaan niin uusia haasteita kuin mahdollisuuksiakin, mutta usein ennen kaikkea suuren epävarmuuden oikeista strategisista valinnoista. Jaakkolan työn polttava kysymys kuuluukin: miten yritysten johto voi käytännössä tunnistaa parhaat muutoksen tuomat mahdollisuudet sekä tarvittavat uudet kyvykkyydet? Toisaalta, yritysten vallitsevat strategiaprosessit vaikuttavat vahvasti siihen, millaisia uusia avauksia ja ehdotuksia organisaatiosta ylipäätään suodattuu ylimmän johdon tietoisuuteen. Siten eri yritysten johtajien käsityksiä ja strategiaprosesseja onkin tarpeen tutkia vuorovaikutuksessa.

Seura palkitsi kaksi muutakin erinomaista työtä:

KTM Katharina Cepa: Developing a framework for the strategy content-process relationship in view of implementation problems - a multiple case study

YTM Annu Haaranen: Arjen toimintakäytännöt matkailu­yrityksen strategisena toiminta­mallina

Strategiapalkintokilpailuun osallistuneet työt oli tehty suomalaisissa yliopistoissa tai tiedekorkeakouluissa aikavälillä syksy 2013 - kevät 2015. Kilpailuun osallistui enemmän töitä kuin koskaan aikaisemmin. Kilpailu oli myös korkeatasoinen, sillä kaikki kilpailuun tulleet työt olivat hyviä ja töiden aiheet monipuolisia. Töitä olikin varsin vaikea verrata keskenään. Niitä arvioitiin tutkimusongelman merkittävyyden, käytännön kontribuution, aikaisempaan strategiatutkimukseen asemoitumisen, empiirisen laadun ja tulosten omaperäisyyden perusteella.Raati halusi vielä palkittavien lisäksi antaa kolme kunniamainintaa ansiokkaista töistä:

KTM Antti Mokkila: Successful Design of Explorative and Exploitative Strategies over Product Development and Marketing

FM Nooa Nykänen: Industrial Clusters in the Russian Empire 1860 – 1913

Yhteiskuntatiet.yo Serena Paasivuori: “Etupenkissä on vaarallista” – Strategian tuottaminen kehollisessa ja sosiomateriaalisessa toiminnassa julkisen organisaation strategiaworkshopeissa

Strategiapalkinnon valintaraatiin kuuluivat puheenjohtajana yliopettaja FT, TkL Ville Saarikoski ja jäseninä Head of Sales Development TkT Sari Kola-Nyström, toimitusjohtaja, dosentti KTT Sari Salojärvi, liiketoimintajohtaja TkT Kimmo Suominen ja professori Liisa Välikangas.

Suomen Strategisen Johtamisen Seura on akateemisten, liikkeenjohdon, konsulttien ja kehittäjien foorumi, joka edistää strategista ajattelua ja johtamista. Seura on perustettu 1989 ja siinä on 450 jäsentä. www.ssjs.fi