2014

TkT Riku Ruotsalainen Strategiapalkinnon voittaja 2014
Palkinnon voittaja Riku Ruotsalainen ja palkintoraadin puh.joht. Kimmo Suominen

Strategiapalkinto  julkisen sektorin kehittämistapoja kyseenalaistavalle väitöstutkimukselle

Suomen Strategisen Johtamisen Seura (SSJS) jakoi tämän vuotisen strategiapalkinnon väitöskirjalle. Palkinnon voitti apulaisprofessori TkT Riku Ruotsalainen, jonka väitöskirja ”The micro-to-macro problem: the generation of mobilizing frames through idea development conversations” kyseenalaistaa yleisen tavan käyttää asiantuntijatyöryhmiä julkisen sektorin kehittämisessä. Työn ohjaajana toimi prof. Henri Schildt.

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa tehdyn tutkimuksen mukaan asian­tuntijatyöryhmät tuottavat yleensä sellaisia ideoita, jotka tuovat vain pieniä muutoksia julkisen sektorin organisaatioihin ja joiden järkevyydestä asiantuntijoiden on helppo olla yhtä mieltä. Ruotsalainen esittää väitöstyössään, että asiantuntijoiden välisiä keskus­teluja näyttääkin ohjaavan mekanismi, joka muistuttaa luonnosta löytyviä lajivalinnan prosesseja, joissa kaikkein poikkea­vimmat yksilöt eivät tule valituiksi. Samalla tavalla kuin lajit kehittyvät vähittäisesti sukupolvien yli lajinvalinnan kautta, myös julkisen sektorin organisaatiot kehittyvät hitaasti, kun asian­tuntijatyöryhmien esittämät pienet kehittämisehdotukset otetaan käyttöön.

Ruotsalainen suosittelee, että työryhmien sijaan ehdotuksia julkisen sekto­rin kehittämiseksi voitaisiin pyytää avoimen kilpailun avulla. Idea olisi sama kuin arkki­tehtuurikilpailussa, mutta kilpailun aiheena voisi olla esimerkiksi sote-sektorin organisaatioiden, hoidonjärjestelyn ja rahoituksen suunnittelu. Väitöskirjaa varten Ruotsalainen tutki kolmen vuoden ajan kahta asiantuntijatyöryhmää, joihin kuului Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sekä Uudenmaan alueen kuntien terveyden­huollon edustajia.

Strategiapalkinto jaettiin nyt toisen kerran väitöskirjalle. Kilpailuun osallistui vuosina 2011 – 2013 valmistuneita strategia-aiheisia väitöskirjoja.

Voittajan lisäksi annettiin kunnia­maininta KTT Mikko Vesalle hänen työstään ”There be Dragons! An Ethnographic Inquiry into the Strategic practices and Process of World of Warcraft Gaming Groups”.

Strategiapalkinnon valintaraatiin kuuluivat puheenjohtajana liiketoimintajohtaja TkT Kimmo Suominen ja jäseninä yliopettaja FT, TkL Ville Saarikoski, toimitusjohtaja KTT Sari Salojärvi, Head of Sales Development TkT Sari Kola-Nyström ja toimitusjohtaja KTT Leena Masalin.

Suomen Strategisen Johtamisen Seura on akateemisten, liikkeenjohdon, konsulttien ja kehittäjien foorumi, joka edistää strategista ajattelua ja johtamista. Seura on perustettu 1989 ja siinä on 450 jäsentä. www.ssjs.fi

                           

Lisätietoja:

Kilpailun voittaja apul.prof. Riku Ruotsalainen,
puh. +31 6 22 879 200
Raadin puh.joht. liiketoimintajohtaja TkT Kimmo Suominen,
puh. 044 5010612
Toiminnanjohtaja Ritva Castrén, SSJS, puh. 040 750 1223