Vuoden 2012 strategiapalkinto

Antti Koulumies, Heidi Huttunen ja Olli-Matti Nevalainen

Suomen Strategisen Johtamisen Seura jakaa vuosittain Strategiapalkinnon. Nyt se annettiin  parhaalle vuosina 2010 – 2011 yliopistossa tai korkeakoulussa tehdylle strategia-aiheiselle pro gradu –tutkielmalle tai diplomi­työlle.

Kilpailuun pyydettiin yliopistoista ja korkeakouluista erityisen ansiokkaita tutkielmia, joita arvioitiin tutkimusongelman merkittävyyden, käytännön kontribuution, aikaisempaan strategiatutkimukseen asemoitumisen, empiirisen laadun ja tulosten omaperäisyyden perusteella.

Voittaneet työt valitsi raati, jonka puheenjohtajana toimi yliopistonlehtori KTT Pikka-Maaria Laine (Lapin yliopisto) ja jäseninä yliopettaja FT, TkL, SSJS:n varapuheenjohtaja Ville Saarikoski (Laurea), Strategy Adviser KTT Pekka Killström (LähiTapiola), professori Susan Meriläinen (Lapin yliopisto), DI, MBA, partner Mirja Mutikainen (Eera) ja toiminnanjohtaja Ritva Castrén (SSJS).

Voittajat julkistettiin 24.10.2012 Hankenilla pidetyssä tilaisuudessa.

Pääpalkinto:


KTM Heidi Huttunen
Hanken School of Economics
Post-Merger Organizational Identification as a Discursive Phenomenon
Ohjaaja: professori Saku Mantere

Finalistit:
 

DI Antti Koulumies
Aalto-yliopisto teknillinen korkeakoulu
The Assumptions Behind an Acquisition: Case Stora Enso – Consolidated Papers
Valvoja: professori Juha-Antti Lamberg
Ohjaaja: professori Jari Ojala

KTM Olli-Matti Nevalainen
Itä-Suomen yliopisto
Strategy Work in Micro ICT Enterprise
Ohjaaja: professori Päivi Eriksson

 

SSJS antoi voittajalle 1 000 € palkinnon ja voittaneen työn ohjaajalle 350 € palkinnon. Molemmat muut finalistit saivat kumpikin 200 € palkinnon.

Lämpimät onnittelut voittajille ja kiitokset kaikille kilpailuun osallistuneille!