Vuoden 2011 strategiapalkinto

Suomen Strategisen Johtamisen Seura jakaa Strategiapalkinnon, joka vuonna 2011 myönnettiin parhaalle strategia-aiheiselle väitöskirjalle. Palkinnon tavoitteena on lisätä strategia-aiheisten väitöskirjojen tunnettuutta ja niiden tulosten hyödyntämistä niin akateemisissa yhteisöissä kuin yrityksissä ja organisaatioissa sekä strategiakonsulttien keskuudessa.

Palkinnon tavoitteluun oli mahdollista osallistua vuosina 2008 – 2010 suomalaisissa yliopistoissa valmistuneet strategiaa käsittelevät väitöskirjat. Arvioinnissa huomio kiinnitettiin tutkimuksen teoreettiseen, metodologiseen ja empiiriseen merkitykseen sekä siihen, miten tutkimusta voi soveltaa käytännön liiketoiminnan ja organisaation toiminnan kehittämisessä.

Voittajan valinnan teki raati puheenjohtajana professori (ma.), KTT Pikka-Maaria Laine (Itä-Suomen yliopisto), yliopettaja FT, TkL Ville Saarikoski (Laurea ammattikorkeakoulu), strategiasuunnittelu­johtaja, KTT Pekka Killström (Tapiola-ryhmä) ja professori, vararehtori, KTT Eero Vaara (Hanken).

Voittaja julkistettiin SSJS:n strategiaseminaarissa 13.6.2011. Palkinnon suuruus on 1.750 euroa.

Kilpailuun osallistuneet toimittivat raadille etukäteen:

1. Väitöskirja

2. Esitarkastajien lausunnot

3. Hakemus, jossa väitöskirjan tekijä perustelee kiteytetysti väitöstutkimuksensa merkitystä, kontribuutiota ja uutuusarvoa alle listatuista näkökulmista. Lopuksi hänen tulisi määritellä väitöskirjatutkimuksensa erityiset vahvuudet perusteluineen. Hakemuksen alkuun tulee kirjata väitöskirjan tekijän ja ohjaajan yhteystiedot (sähköposti ja puhelinnumero). Hakemuksen pituus ei saa ylittää kahta sivua.

  • Väitöskirjan teoreettinen merkitys
  • Väitöskirjan metodologinen merkitys
  • Väitöskirjan empiirinen merkitys
  • Väitöskirjan merkitys käytännön liike-elämän, organisaatioiden toiminnan ja toimijoiden kannalta
  • Työn erityiset vahvuudet ja niiden perustelu

4. Väitöskirjan ohjanneen professorin arvio väitöskirjan asemoitumisesta kansainvälisessä tutkimuskeskustelussa

Pääpalkinto:


TkT Kimmo Suominen: Consuming Strategy: The Art and Practice of Manager's Everyday Strategy Usage
Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu

Kunniamaininnat:


KTT Henri Hakala: Configuring out Strategic Orientation
Vaasan yliopisto

TkT Peter Kunnas: Organisational Attention Allocation and Strategic Issue Management System Performance
Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu

KTT Risto Rajala: Determinants of Business Model Performance in Software Firms
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu