Strategiailta: Sataottelija 30.3.

Päivä: 30.3. klo 17-18.30

Paikka: Webinaari, Zoom

Sataottelija ja tuloksekas perusjohtaja – miten selvitä johtajana entistä monimuotoisemmassa toimintaympäristössä

Ovatko strategiatyö ja strategiat kuolleet, onko johtaminen turhaa, kysytään joissain blogi- ja lehtikirjoituksissa. Marraskuussa 2021 ilmestyneen Sataottelija ja tuloksekas perusjohtaja -kirjan kirjoittajat ovat haastatelleet viime vuosina kymmeniä johtajia ja esihenkilöitä, ja vastaus molempiin on tältä pohjalta "ei".

Huonoille strategioille voidaan tottakai antaa tappolupa, samoin sellaisille, joita ei toteuteta tai jotka eivät ole toteutuskelpoisia. Esimerkiksi sijoittaja voi valita sellaisen yrityksen, jonka strategia on kirkas ja kilpailuedut selvästi määritellyt ja kommunikoidut. Toinen vaihtoehto on arpoa sijoituskohteensa, totesi Jorma Eloranta Kauppalehdessä vuonna 2021.

Strategia ei myöskään toteudu ilman johtamista, jonka eräs haastateltu kokenut liikkeenjohtaja määritteli "asetettujen tavoitteiden sitkeäksi toteuttamiseksi, joiden eteen tehdään kaikki mahdollinen". Toki vastuullisella ja arvoja noudattavalla tavalla.

Tämän päivän johtajan toimintaympäristö ja samaten johtamisongelmat ovat kuitenkin entistä monimutkaisemmat ja moninaisemmat. Yrityksen tai organisaation strateginen tilanne voi muuttua nopeasti ja päivittäisjohtamisessa yllätyksiä tulee solkenaan.

Jokaiseen ongelmaan ja tilanteeseen on usein tarjolla jokin uusi oppi tai "ismi" jonka johtajan oletetaan osaavan – olevan Sataottelija. Kaiken lisäksi joidenkin näistä nähdään jopa olevan oppi yli muiden – ainoa linssi jonka läpi maailmaa ja johtamista voi tarkastella.

Johtamisen Sataottelijan paletista löytyy myös koko ajan kehittyvä perusjohtamisen kokonaisuus, joihin kuuluvat esimerkiksi tuloksellisuus, vastuullisuus, avoimuus, eettisyys ja kestävä kehitys. Ilman näiden hallitsemista johtajan tie voi olla kivikkoinen ja lyhyt. Myös hyvin toimiva tiimi, jolla on strategiseen tilanteeseen sopivat ominaisuudet ja osaaminen, on johtajan tukena välttämätön. Yksinvaltiaiden aika on ohi.

Webinaarissa käydään läpi kirjan lähtökohtia, johtopäätöksiä ja kirjassa esitettyjä johtamisen teemoja, joiden avulla Sataottelija tiimeineen on tuloksekkaampi. Mukana on myös joitakin käytännön oppeja ja oivalluksia eri johtajilta ja esihenkilöiltä.

Puhujina ja alustajina toimivat kirjan kirjoittajat:

KTM Timo Raikaslehdolla on yli 20 vuoden kokemus työskentelystä eri yritysten ylimmän johdon ja hallitusten kanssa sekä liikkeenjohtajana että liikkeenjohdon konsulttina, lisänä lukuiset strategiaprojektit ja käytännön strategiatyön johtaminen ja kehittäminen.

KTM Seppo Mansukoskella on monikymmenvuotinen kokemus johdon kouluttajana, konsulttina ja koulutus- ja konsultointiorganisaatioiden johtajana. Sepon keskeisiä osaamisalueita ovat mm. tulosjohtaminen, henkilöstöjohtaminen ja johtamisen kehittäminen.

KTT Lasse Mitronen on vanhempi tutkija Aalto-yliopistolla. Hänellä on pitkäaikainen kokemus kaupan piiristä ja sekä liiketoiminnan kansainvälisestä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Hän toimii myös johdon kouluttajana ja luennoitsijana useissa johtamiskoulutusohjelmissa.

JÄSENTAPAHTUMA

Tervetuloa mukaan! 

Strategiailta: Sataottelija 30.3.

*
*
*
*
*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.