Strategiailta Elinvoimaetu 18.10.

Strategiailta
Elinvoimaetu: Missiona kestävän kasvun edelläkävijyys 

 

Päivä ja aika: 18.10. klo 17 – 18:30

Paikka: Webinaari, Zoom
 

MESOTASON STRATEGIOINTI: KESTÄVÄN KASVUN JA ELINVOIMAN DYNAMO* 


Strategisen johtamisen käytännöt ovat niin yrityksissä kuin julkisella sektorillakin jääneet paljolti teollisen aikakauden vangeiksi. Kompleksit ongelmat eivät tottele lineaarisia syy-seuraussuhteita. Yrityksissä hyperkilpailun paine johtaa lyhytjänteisyyteen; pitkän aikavälin elinvoimaisuutta lisääviä innovaatiohankkeita ei osata tai – sijoittajien paineen takia – uskalleta toteuttaa. Nykyiset johtamisjärjestelmät tuottavat inkrementaalisia parannuksia tuotteisiin ja palveluihin, mutta ne ovat riittämättömiä luomaan kestävän kehityksen vaatimia radikaalimpia uudistuksia yrityksille tai yhteiskunnalle. 


Innovatiivisten (liike)toimintamallien luomiseen tarvitaan uusia, monen toimijan välisiä ekosysteemejä ja dialogeja. Kenties lupaavimmat kestävän kasvun ja elinvoimaisuuden dynamot löytyvät mesotason strategiselta areenalta. Kyse on yritysten ja muiden mikrotason toimijoiden sekä yhteiskunnan makrotason toimijoiden välisestä uudenlaisesta yhteistyöstä. 


Webinaarin aluksi Timo Santalainen esittää tuoreet teematerveiset Strategic Management Societyn vuosikonferenssista. Sen jälkeen viitoitamme kolmen toimintamallin ja käytännön esimerkkien avulla kulkua kohti kestävää kasvua ja elinvoimaetua. Lisäksi pyritään tuomaan lisävalaistusta niihin dynaamisiin kyvykkyyksiin, joilla toteutusvoima kohti elinvoimaetua vahvistuu. Edellisen pohjalta sanoma kohdennetaan niihin johtamiskäytäntöihin ja valmiuksiin, joita tulevaisuuden johtajilta ja asiantuntijoilta – elinvoimaedun arkkitehdeiltä – vaaditaan.


--------------------


KTT Mikko Kososella on pitkä kokemus strategisesta johtamisesta sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Hän oli aktiivisesti mukana Nokian menestystarinan rakentamisessa 1984–2007 ja sen jälkeen Sitrassa Suomen uudistumiskykyä kehittämässä 2008–2020. Hän on Aalto yliopiston hallituksen puheenjohtajana. Mikko on SSJS:n pitkäaikainen jäsen.


KTT, VTL Timo Santalainen on paneutunut strategiseen johtamiseen tutkijana akateemisessa maailmassa, käytännön johtajana sekä kansainvälisenä strategiakonsulttina. Hän on kirjoittanut 13 kirjaa, kirjan lukuja ja artikkeleita. Hän on Sveitsissä toimivan strategiverkosto STRATNETin perustaja ja toimitusjohtaja. Timo on Strategic Management Societyn perustajajäsen ja SSJS:n kunniajäsen.


-------------------


 *Webinaarin sisältö perustuu osin keväällä 2022 ilmestyneeseen kirjaan Elinvoimaetu: Missiona kestävän kasvun edelläkävijyys (Docendo)

Strategiailta: Elinvoimaetu 18.10.

*
*
*
*
*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.