Sääntömääräinen kevätkokous 26.3.2012

AikaMa 26.3.2012 klo 16.00

Paikka: Wärtsilä Oyj, John Stenbergin ranta 2, 00530 Helsinki

Esityslista: 

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen.  Valitaan kokoukselle
  - puheenjohtaja
  - sihteeri
  - kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
 5. Yhdistyksen vuoden 2011 vuosikertomuksen, tilien ja tilintarkastajien lausunnon käsittely
 6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen vahvistaminen
 7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja tilintarkastajien antama lausunto on ehkä antanut aihetta.
 8. Muut asiat
  - Hallituksen lyhyt katsaus ajankohtaisiin asioihin
 9. Kokouksen päättäminen