Timo Santalainen, Valoa horisontissa

Mikä oli parasta viime vuodessa? Mitä hyvää toivot alkaneelle vuodelle, itsellesi, läheisillesi, organisaatiollesi, Suomelle? Vuoden vaihtuminen nostattaa mieleen edellisen kaltaisia pohteita, vai katsommeko mahdollisuuksien ikkunaan? Lähes kolmen vuoden ajan olemme eläneet pandemian, sodan, poliittisten epävarmuuksien ja niukkenevan talouden kyllästämässä maailmassa. Olemme edenneet sumussa, lähivalot päällä.

 

Strategisen ajattelun voima kumpuaa vahvuuksien hyödyntämisestä. Strategisen ajattelijan vaikutusvoima taas ilmenee kykynä luoda puoleensavetävää tulevaisuutta heittoisinakin aikoina. Kokemus on toistuvasti osoittanut, että haasteelliset ajat seulovat voittajat. Pikavoittojen poimijat eivät ole oikeita voittajia, vaan aitoon voittamiseen tulee sisältyä vastuu pitkän aikavälin elinvoimaisuuden kehittämisestä. Tähän toteamukseen sisältyy vahva viesti energiayhtiöiden ja kaupan ketjujen johdolle sekä muille nyt taloudellista huipputulosta takovien yritysten strategeille.

 

Liiketoiminnan tulee olla taloudellisesti tervettä, voiton tavoittelussa ei voi olla mitään pahaa. Lyhytjänteinen voiton maksimointi ei kuitenkaan toimi taloudellisen terveyden ajurina. Pitkän aikavälin elinvoimaisuuden lähteiden löytämiseksi liikeyritysten strategien on välttämätöntä avartaa ajatustaan yksittäisen organisaation ulkopuolelle yhteistoimintaverkostoihin, julkisiin toimijoihin, korkeakouluihin sekä muihin ”välimaaston” organisaatioihin.

 

Kestävän kasvun aikaansaamiseksi tarvitaan sekä organisaation omaa että toimintaympäristön kestävää elinvoimaisuutta vahvistava puoleensavetävä missio. Sumuisessakin ympäristössä kaukovaloille on näin ollen käyttöä.

 

Yritykset ja julkinen sektori voivat luoda itselleen kilpailuetua pitkäkestoisemman ja vahvemman elinvoimaedun, silloin kun ne onnistuvat saumattomasti tukemaan toistensa kestävän kasvun pyrkimyksiä. Yrityksissä elinvoimaetu ilmenee kestävyyden lisäksi korkeampana arvostuksena ja vaikeampana kopioitavuutena; julkisella sektorilla vetovoiman ja verotulojen kasvuna sekä tuottavuuden ja palvelujen paranemisena. Elinvoimaetu tavoittelee edelläkävijyyttä ja sen kehittymistä arvioidaan suhteessa organisaation ja sen kumppanien yhteiseen missioon. Tässä mielessä elinvoimaetu poikkeaa kilpailuedusta, jonka kehittymistä arvioidaan suhteessa kilpailijoihin.

 

Edellä esitetyistä asioista on mahdollista oppia lisää niin monipuolisista esityksistä kuin sparraamalla lukuisten kolleegojen kanssa SSJS:n alkaneen vuoden päätapahtumassa ”Strategiahorisontit 2023” (Helsinki, Pikku Finlandia 8.2.2023).

 

Horisontissa näkyy valoa. 

 

Timo Santalainen

SMS:n ja SSJS:n perustajajäsen

SSJS:n kunniajäsen  

Timo Santalainen (KTT, VTL) on SSJS:n perustajajäsen ja Sveitsissä toimivan yritysjohdon kehittämis- ja tutkimuspalveluja tarjoavan Stratnetin perustaja ja toimitusjohtaja. Hänellä on pitkä kokemus strategisesta johtamisesta niin käytännön johtajana, tutkijana kuin kansainvälisenä konsulttinakin. Hän on myös Strategic Management Societyn (SMS) perustajajäsen ja toimi pitkään Strategy Practice -intressiryhmän puheenjohtajana.

Santalainen on koulutukseltaan kauppatieteiden tohtori (Turun kauppakorkeakoulu) ja valtiotieteen lisensiaatti (Turun yliopisto). Hän on Aalto Yliopiston, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti. Santalainen on kirjoittanut lukuisia artikkeleita kansainvälisiin julkaisuihin sekä julkaissut yhteensä 13 kirjaa, muun muassa ”Kun normibisnes ei riitä: Kestävä strategointi”, ”Strateginen ajattelu & toiminta” sekä ”Escaping Business As Usual: Rethinking Strategy”.

Timo Santalainen on myös Strategiahorisontit 2023 -seminaarin toinen keynote -puhujista.