SSJS:n kirjakatsaus: ”Blue Ocean Strategy” (Kim & Mauborgne, 200

SSJS:n kirjakatsaus: ”Blue Ocean Strategy” (Kim & Mauborgne, 2004)

 

 

Jokainen liike-elämässä viimeisen 15 vuoden aikana toiminut on kohdannut vähintäänkin terminä dikotomian “sininen vs punainen meri”. Sininen meri -käsitteen meille toi kirjailikaksikko Kim & Mauborgne teoksellaan Blue Ocean Strategy, joka julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2004. Mitä uutta voi siis Kim & Mauborgnen klassikkoteoksesta Blue Ocean Strategy ammentaa, ja päteekö teoksen esittelemä viitekehys yhä? Marraskuun teoksena SSJS:n kirjakerho käsitteli tätä LinkedIn-äänestyksessä valittua strategiaklassikkoa.

Sinisen meren strategia oli 2000-luvun alussa aivan uudenlainen viitekehys laatia organisaation strategiaa. Sinisen meren strategiakehyksessä organisaatio kehittää  arvoinnovaation,  jonka  avulla  se  asemoidaan perinteisestä kilpaillusta markkinasta (punaisesta merestä) uuteen sinisen meren markkinaan, jossa markkinakilpailun vaikutus on onnistuttu poistamaan.

Sittemmin sinisestä merestä on tullut jokaisen strategiapöydän household-name. Sinisen meren viitekehykseen liittyvät, suhteellisen helposti eri organisaatiokonteksteihin sovellettavat työkalut, tekevät tästä strategiateoksesta enemmän kuin teoriaa. Kirja itsessään on todellinen bisneshittiteos: käännetty 43:lle kielelle ja yli 3,5 miljoonaa myytyä kopiota! Vuonna 2017 ilmestyi Blue Ocean Shift, kirjailijakaksikon päivittämä ja entistäkin selkeämmin työkaluiltaan ohjeistettu tytärteos.

Mikä kirjassa oli ajatusten tuoja, herättelijä, jopa (täysin) uusi näkökulma?

 

SSJS:n kirjaraadissa näkemystä Blue Ocean Strategy -kirjan käsittelyyn saatiin monipuolisesti, mukana keskustelussamme oli mm. strategia-tietokirjailija, liiketoiminnan kehityksen konsultti ja Aalto yliopistolla strategiatyöstä sadoille teekkareille luennoinut. Sininen meri oli kaikille tuttua jo lähes parin vuosikymmenen ajalta, joten mietimmekin enemmän sitä, mitä erittäin hyvin aikaa kestänyttä ja kirjan syntyhetkellä siis erityisen oivaltavaa kirja tarjoaa edelleen.

Ennen kaikkea Blue Ocean Strategy on onnistunut nostamaan strategiatyön profiilia. Teoksen idean voisi nähdä jopa Porterin kilpailukyvyn jälkeen oivaltavimpana. Blue Ocean Strategyn keskeinen ajatus on arvoinnovaatio (value innovation). Eli yrityksen kyky löytää tapa tuottaa asiakkaille arvoa erilaistamalla ja edullisemmin. Tämä tarkoittaa myös sitä, että johdon pitää ottaa keskeisiksi seurattaviksi parametreiksi arvon ja innovaation mittaamisen (sen sijaan, että keskitytään pelkästään perinteisiin nykytilaa mittaaviin kannattavuuteen, liikevaihtoon jne.)

Vaikka lähes 20 vuotta on kulunut, monille organisaatiolle on silti vaikeaa löytää omaa sinistä merta. Sen löytäminen edellyttää organisaatiolta kykyä ajatella totutun ulkopuolelta. Epävarmuuksien täyttämässä, kiihtyvän tahdin ja disruptioiden ajassa, monille organisaatioille on edelleen haaste nähdä oman kuplan ulkopuolelle.

 

Mitä kysymyksiä kirja herättää? Mitä kirjassa esitettyä haluaa haastaa, kyseenalaistaa?

 

SSJS:n kirjakerhon raati ei ole helpoin yleisö, joten tätä ikonista teosta haastettiin kovin sanoin. SSJS:n strategiakonkareiden kyseenalaistus tiivistyy kysymykseen: onko kirjassa aidosti mitään uutta (edes julkaisuaikanaan)? Tästä juontuen mietimme: Onko kirjan keskeisin anti hyvin brändätty konsepti: sininen vs punainen meri? Onko kirja saavuttanut niin suuren strategiayleisön helppokäyttöisyydellään, ja useimmat viitekehykset/ideat löytyvät muista strategiateoksista paremmin, syvällisemmin? Toisaalta, onko huono asia, että liikkeenjohdon teorioihin pohjaavien mallien käytettävyyttä helpotetaan ja kirjan työkalut on tehty aidosti, helposti sovellettavaksi?

Toinen fundamentaalinen kysymys, mitä pohdimme: Onko kuitenkin olemassa bisneksiä, missä EI kerta kaikkiaan voi löytää sinistä merta? Vai onko kyse lopulta strategisen ajattelijan ja johdon kyvystä nähdä asiat luovasti, uudella tavalla (vaikka bisnes olisi c-kasetit)?

 

Minkä kirjassa esitetyn ajatuksen/opin laitan testiin omassa kontekstissani?

 

Teoksen esittämä käsite on ollut aktiivisessa sanastossa kaikilla SSJS:n raatilaisilla. Samoin, kirjan työkalut ovat tulleet käytössä tutuiksi. Moni Blue Ocean Strategy -teoksen työkaluista sopii myös muuhun laajempaan käyttöön, kuin suoranaiseen strategiatyöhön. Esimerkiksi Four Actions -viitekehys ja sen Eliminate-Reduce-Raise-Create-nelikenttä soveltuu mihin tahansa ajatusten organisointiin ja priorisointiin. Four Actions -viitekehyksen kysymykset ovat jotain, mitä jokaisen organisaation pitäisi kysyä itseltään säännöllisin väliajoin.

Ennen kaikkea SSJS:n raati haluaa pitää mielessään opin: Älä mene punaiselle merelle! Hae jotain ihan uutta.

 

Mistä kirjassa esitetystä tekisin huoneentaulun?

”3 charasteristics of a good strategy: focus, divergence, tagline.” Kim & Mauborgne listaavat hyvän strategian kolme elementtiä: 1) fokus (mihin organisaatio keskittyy), erottautuminen (miten organisaation tuottama arvo asiakkaille eroaa kilpailijoista), tagline (strategia on kiteytetty ytimekkäästi ja vetoavasti).

”Look across time: All industries are subject to external trends that affect their businesses over time. Looking at these trends with the right perspective can show you how to create blue ocean opportunities.” Sinisen meren strategian ytimessä on tunnistaa toimintaympäristöstä ne trendit, jotka avittavat organisaation luomaan uusia mahdollisuuksia ja arvoinnovaatioita.

 

SSJS:n kirjaraadin arvio: suosittelisitko kirjaa strategiakaverillesi?

 

RATING: Skaalalla *= unohda <-> *****= must-read!!!

TULOS: ****

 

Lisälähteitä: Kim & Mauborgne (2017): Blue Ocean Shift. Blue Ocean Strategyn omilta sivuilta löytyvät vapaasti hyödynnettävät templatet strategiatyökalupakkiin: https://www.blueoceanstrategy.com/tools/

 

 

Teksti pohjautuu kirjoittajan lukukokemuksen pohjalta tekemiin painotuksiin sekä SSJS:n (Suomen Strategisen Johtamisen Seuran) kirjakerhon osallistujien kanssa käytyyn ajatustenvaihtoon 11.11.2021 teoksesta: “Blue Ocean Strategy” (Kim & Mauborgne, 2004).

Kirjoittaja: Nora Kärkkäinen on ikuinen oppija #learnitall ja tiedonnälkäinen #booklover, joka lukee vuosittain noin 30 bisnes-/tietokirjaa. Nora on SSJS:n jäsen, ja fasilitoi SSJS:n kirjakerhoa, jonka tavoitteena on pureutua ajankohtaisiin strategiatyöhön ja -ajatteluun liittyviin kirjoihin.