Strateginen vastuullisuus ja eettinen johtaminen 31.1.2013

 

STRATEGINEN VASTUULLISUUS JA EETTINEN JOHTAMINEN
EBEN -miniseminaari
:
Mahdollisuus jakaa ja saada uusia ideoita.
31.1.2013, klo 15.30 - 17.30, Helsinki 

Miten yritysvastuuta voi toteuttaa strategisesti niin, että valinnat tukevat sekä organisaation onnistumista kokonaisstrategian toteuttamisessa että menestymistä markkinoilla? Yrityksen arvot ja kulttuuri mahdollistavat parhaimmillaan yritysvastuun käytännön toteutumisen ja toisaalta pahimmillaan torppaavat onnistumiset. Eettinen johtaminen on avain onnistumisen varmistamiseen.

HR-osaston ja vastuullisuusihmisten on yhdistettävä voimansa pitelemättömän kilpailuedun rakentamiseksi.

Tilaisuudessa käydään läpi kaksi käytännön esimerkkiä, kokemuksistaan kertovat yritysjohtajat itse.

Lisäksi ajatuksia keskustelun pohjaksi, toimitusjohtaja Erika Heiskanen, Juuriharja Consulting Group Oy

Ilmoittautumisohjeet SSJS:n jäsenkirjeessä 18.12.2012.