Round Table: Rohkeasti kasvuun

SSJS:n vuoden 2015 teema on Rohkeasti kasvuun. Sehän on mitä ajankohtaisin ja asia, josta keskustellaan nyt paljon.
SSJS halusi teeman valinnalla antaa positiivisen signaalin nykyiseen taloustilanteeseen.

Teemaan liittyen nyt on aloittamassa Round Table –ryhmä, jonka vetäjänä toimii SSJS:n hallituksen jäsen Timo Helosuo.

”Rohkeasti kasvuun ” –ajatusta voidaan tarkastella mm. seuraavista näkökulmista:

  • Motivaatio: Millä luodaan ”nälkä”, jolla halutaan kasvaa
  • Rohkeus miettiä uutta tapaa toimia (esim. uusilla alueilla)
  • Rohkeus johtamisessa: millä keinoilla saada henkilöstö mukaan muutokseen

Näistä ja muista aiheeseen liittyvistä asioista tullaan keskustelemaan ryhmässä. Tarvittaessa tapaamisiin kutsutaan
ulkopuolisia luennoitsijoita.

Mukaan halutaan 6 – 8 yritystaustaista jäsentä. Tavoitteena on saada jokaiselle osallistujalle uusia näkökulmia, joilla saada
oma yritys/organisaatio kasvuun. Jos olet kiinnostunut aiheesta ja haluat saada uusia näkökulmia yrityksesi kasvulle, ilmoittaudu mukaan vastaamalla alla oleviin kysymyksiin. Ryhmän vetäjä valitsee
lopulliset osallistujat huomioiden SSJS:n jäsenryhmät.

Kysymykset:

  • Tuleeko oman yrityksesi kasvu uusien markkinoiden kautta vai uusien tuotteiden kautta?
  • Onko yrityksesi tehnyt viime aikoina merkittäviä aluevaltauksia? Jos, niin minne?
  • Onko sinulla tarvittaessa tarjota tiloja ryhmän tapaamisille?