Round Table: Johtajuudesta menestystekijä

 

Round Table: Strategia, joka rakentaa johtajuudesta menestystekijän

Seuran piirissä on nyt aloittamassa johtajuuteen liittyvä Round Table –ryhmä, jonka tavoitteena on tuottaa ideoita ja apuvälineitä, joilla johtajuus voidaan kytkeä osaksi strategiatyötä. Tietoisella johtajuudella mm. ohjataan tuloksellisuuden ja hyvinvoinnin yhdistämistä sekä nostetaan työn tuottavuutta.

Johtajuus on eheän esimiestyön perusta ja sitä tarvitaan myös kaikessa vastuullisessa asiantuntijatyössä. Johtajuus on voimavara, joka luo menestystä kaikissa bisneksissä ja kaikissa kuviteltavissa olevissa liiketoimintatilanteissa.

Mukaan mahtuu noin 10 henkilöä. Ryhmä toimii tämän vuoden ajan siten, että ennen kesää on ensimmäinen tapaaminen, jossa suunnitellaan syksyn 4 – 5 tapaamista. Olet ryhmään sopiva henkilö, jos olet halukas panostamaan seuraavien kysymysten ratkaisemiseen:

  • Miten johtajuus voitaisiin kytkeä osaksi strategiaa?
  • Millaisilla strategiasisällöillä luodaan hyötyä ja merkitystä ihmisten jokapäiväiseen elämään niin, että he suorastaan vaativat strategian toteuttamista? Millaisella strategialla edistetään yhtäaikaisesti tuottavuutta ja ihmisten hyvinvointia/jaksamista/motivaatiota?

Vastaathan ilmoittautumislomakkeessa seuraaviin kysymyksiin:

  • Miksi olet kiinnostunut tästä ryhmästä?
  • Onko sinulla tarjota tarvittaessa tiloja ryhmän tapaamisiin?

Ryhmän vetäjänä toimii Mikko Paloranta. Hän myös valitsee osallistujat em. kysymysten perusteella. Tervetuloa!

Ilmoittautuminen  on päättynyt.