Round Table: Asiakasymmärrykseen pohjautuva kasvustrategia

Round Table: Asiakasymmärrykseen pohjautuva kasvustrategia ja sen toteutuminen arjessa

Yrityksen menestyminen ja kilpailustrategian onnistuminen ratkaistaan asiakasrajapinnassa. Yrityksen kilpailustrategian näkökulmasta kannattaa kysyä, mikä on toimivan johdon ja yrityksen hallituksen todellinen ymmärrys asiakkaista ja heidän valintamotiiveistaan ostopäätöstä tehtäessä. Perustuuko tämä ns. asiakasymmärrys intuitioon, uskomuksiin vai todelliseen tutkittuun tietoon? Kuinka tämä ymmärrys on huomioitu strategiassa? Kuinka se näkyy yrityksen arjessa tapana saavuttaa asetetut taloudelliset tavoitteet?

Round Table –ryhmän tavoitteena on keskustella ja kehittää ajatusmallia kestävän strategisen kilpailuedun aikaansaamiseksi ja sitä kautta myynnin kasvattamiseksi PK-yrityksissä. Keskusteluaiheet tarkentuvat ensimmäisessä tapaamisessa.

Ryhmä kokoontuu kevään 2015 aikana noin 5 – 6 kertaa. Lopputulema on tarkoitus julkaista touko-kesäkuun vaihteessa.  Ensimmäinen tapaamispaikka on Helsingin keskustassa (ilmoitetaan tarkemmin osallistujille).

Ryhmään otetaan 6 – 8 jäsentä, jotka edustavat SSJS:n kaikkia jäsenryhmiä.  Vetäjät valitsevat osallistujat heidän kiinnostuksensa, taustansa ja ennakkokysymysten vastausten perusteella.

Round Table –ryhmän vetäjinä toimivat J-Jukka Hämäläinen ja Jaakko Ahonen.

Ilmoittautuminen Round Tableen on päättynyt.