Aikaisemmat Round Table -ryhmät

Suomen Strategisen Johtamisen Seuralla on ollut mm. seuraavat Round Table -ryhmät:

 • Strategia kehittyvillä markkinoilla
 • Strateginen johtajuus
 • Verkottuminen
 • Elektroninen kaupankäynti
 • Strategiakoulutus ja -valmennus
 • Kasva ja omista
 • Beyond Open Innovations
 • YIhteiskunnallinen vaikuttaminen stratetgisessa onnistumisessa
 • Executive Mind
 • Strategian jalkauttaminen
 • Design Management (Samuli Skurnik 2004-2006)
 • Yritysstrategia foorumin varjo (Pekka Ylisirniö ja Samuli Skurnik 2006-2007)
 • M&A (Eero Vaara ja Anneli Valpola 2005-2006)
 • Design, muotoilu, yhteishanke (Samuli Skurnik 2005)
 • Verkottuminen (Kalle Laine 2005)
 • Merger integration (Eero Vaara ja Tomi Laamanen 2004)
 • Strategic learning (Susan Meriläinen 2004)
 • Strategioiden implementointi, story telling, yhteishanke JTO, ProCom, SSJS
  (Anneli Valpola ja Aarne Nilsson 2003)
 • Strategisen johtamisen käsitteet (Tomi Laamanen 2003)
 • Headquarter staffing benchmarking -projekti (Martin Lindell ja Anneli Valpola 2001)
 • Laatujohtamisen ja strategisen johtamisen suhde (Risto Tainio ja Anneli Valpola 2000)
 • E-kaupan strategia (Timo Saarinen 2001)
 • Kulttuuri, politiikat, arvot ja identiteetti (Lauri Salonen 2001)
 • Suuryritysten innovointi (Matti Pulkkinen 2001)
 • Nopeakasvuisten teknologiayritysten omistajastrategia (Berndt Karsten 2000)
 • Laatupalkintoryhmä (Anneli Valpola ja Risto Tainio 1999)
 • Sähköinen kaupankäynti (Timo Saarinen ja Matti Pulkkinen 1999)
 • Maailmantalouden voimasuhteet ja niiden vaikutukset yritysten strategiseen käyttäytymiseen
  (Tor-Erik Holmberg 1999)
 • Osaamislähtöiset strategiat (1998-99)
 • Konserni- ja toimialastrategiat (Timo Syrjälä 1998-99)
 • Omistus- ja yritysstrategioiden niveltyminen (Tapani J. Koski 1995)
 • Analyyseistä strategiakehitykseen – miten kynnyksen yli (Mika Kamensky 1992)
 • Yritysostojen integrointi – miten välttää epäonnistumisia (Jan Boëthius 1991)
 • Strategioiden toteutuksen seuranta – kokemuksia (Jukka Palin 1991)
 • Visiot, perusarvot ja johtamisfilosofiat – pehmoilua vai välttämättömyyttä? (Pertti Laamanen)
 • Hallitustyöskentelyn laadukkuuden kehittäminen – onnistuuko (Jorma Eloranta 1991)
 • Humaanipääoman kehittäminen – haasteet strategiatyössä (Anneli Valpola 1991)