Timo Santalainen

Timo Santalainen kertomassa viimeisimmästä kirjastaan "Kun normibisnes ei riitä: kestävä strategointi"
SSJS:n perustajajäsen Timo Santalainen ja SSJS:n toiminnanjohtaja Natalia Salo Helsingin keskustakirjasto Oodissa syyskuussa 2019

KTT, VTL

Timo Santalainen

 

Vuorossa SSJS:n juhlavuoden haastattelusarjassa on Timo Santalainen SMS:n ja SSJS:n perustajajäsen.

Timo Santalainen on strategioiden ja johdon kehittämispalveluja tarjoavan strategiverkosto STRATNETin, Geneve, perustaja ja toimitusjohtaja. Timo Santalainen on tutkinut strategista johtamista tutkijana ja opettajana akateemisessa maailmassa, käytännön johtajana sekä johtamisen kehittäjänä ja konsulttina. Hän on Aalto yliopiston, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti. Santalainen on kirjoittanut 12 kirjaa, mm. ”Tulosjohtaminen”, ”Strateginen johtaminen julkisessa hallinnossa”, ”Strateginen ajattelu” ja ”Strateginen ajattelu & toiminta”. Hänen uusimmat kirjansa ovat ”Kun normibisnes ei riitä: kestävä strategointi” ja ”Escaping Business-as-Usual: Rethinking Strategy”. Hän on myös kirjoittanut artikkeleita kansainvälisiin julkaisuihin. Hän on Strategic Management Societyn (SMS) perustajajäsen ja oli pitkään Strategy Practice-intressiryhmän puheenjohtaja. Timo Santalainen on SSJS:n perustajajäsen.

Timo Santalainen on koulutukseltaan kauppatieteiden tohtori (Turun kauppakorkeakoulu) ja valtiotieteen lisensiaatti (Turun yliopisto). 

 

Olette puhunut ja kirjoittanut paljon siitä, että ”normibisnes ei enää riitä”. Innovaatioille ja luovuudelle on annettava enemmän tilaa. Miten tämän ajattelun tulee heijastua strategiatyöhön ja johtamiseen? Mitkä ovat kestävän strategioinnin kulmakivet? 

Irrottautuminen ”liian hyvien” strukturoitujen johtamisjärjestelmien pakkopaidasta luo tilaa innovatiivisellle ajattelulle. Aikataulutetut ”lomakkeentäyttöharjoitukset” tukahdut-tavat luovuuden. Kestävä strategointi on avointa strategointia, joka hyödyntää sekä organi-saation ulkoista että sisäistä verkostovoimaa. Organisaatioiden sisälle on kehitettävä ”siiloliuottimia”, jotka edistävät horisontaaliyhteistyötä. Monipuolinen ja muuntuva ulkoinen verkosto taas luo innovoimaa. Jäykistä strategisista suunnitelmista poisoppiminen mahdollistaa molempikätisen toiminnan eli samanaikaisen innovaatioaloitteiden kehittämisen ja vahvan toteutusvoiman. Kestävän strategoinnin avulla tilapäiset kilpailuedut voidaan laajentaa pysyvämmäksi elinvoimaeduksi.

 

Olette strategisen johtamisen pioneereja kansainvälisesti – olette paitsi SSJS:n myös sen esikuvana olleen SMS:n (Strategic Management Society) perustajajäsen ja olette siinäkin edelleen aktiivisesti mukana.  Miten kokemuksenne mukaan suomalainen yritysjohto ja myös julkinen hallinto ovat sisäistäneet perustajien ajatuksia kuluneen 30 vuoden aikana? Miten SSJS on mielestänne onnistunut strategista ajattelua edistävänä yhteisönä? Millaisen roolin näette SSJS:lle tulevaisuudessa ”kirkkaan strategisen ajattelun edistäjänä”?  

ABC-ajattelu eli monipuolisen synergian luominen akateemisten tutkijoiden, käytännön bisnesihmisten ja konsulttien kesken on SMS:n syvin perusarvo. Tämän vuosituhannen puolella SMS:n yli 3000 jäsenen joukossa käytännön johtajien edustus on valitettavasti kutistunut noin seitsemään prosenttiin. Niinpä SMS:n nykyinen puheenjohtaja J. Gimeno on vahvalla otteella palauttamassa ABC-tasapainoa parempaan suuntaan. SSJS on vahvimpia kansallisia strategiaverkostoja maailmassa ja voi olla ylpeä siitä. Käytännön johtajien ja kehittäjien panos lienee Suomessa suhteellisesti vahvempi kuin missään muussa vastaavassa organisaatiossa maailmassa. Yritysten ja julkisten organisaatioiden johdon – ylin johto mukaan lukien - ja asiantuntijoiden keskinäistä yhteistyötä kirkkaan strategisen ajattelun kehittäjänä tulee vahvistaa entisestään. Se on verkostoyhteiskunnan tulevan elinvoimaisuuden raikkain lähde.

SSJS:n tulee myös rohkaista jäseniään osallistumaan, oppimaan ja antamaan oma kontribuutionsa kansainväliseen toimintaan, esimerkiksi SMS:n konferensseissa ja erityiskonferensseissa. Itselleni SMS:n konferenssit yli 30 vuoden aikana ovat olleet ylivoimainen innovaatiogeysir. Keskustelut maailman johtavien strategiagurujen kanssa ja konferenssien parhaat annit luovat mahdollisuuden ennakoida tulevaisuutta niistä teemoista, jotka ovat nousemassa strategisen ajattelun keskiöön. SMS on rikastuttanut jokaisen kirjani sisältöä niin keskeisimpien teemojen tunnistamisessa kuin uusien irtoideoidenkin löytämisessä. Sparraus kansainvälisten kolleegojen kanssa taas on antanut varmuutta siitä että työllä kehittäjänä ja tutkijana on potentiaalia luoda entistä kestävämpää tulevaisuutta.

 

18.9.2019