2019 SSJS:n juhlavuosi - 30 vuotta rakkaudesta strategiaan

SSJS:n juhlavuonna elämme aikaa, jolloin digimurros, ekologiset uhat ja mm. poliittisessa ympäristössä lisääntyneet epävarmuustekijät ovat entisestään haastamassa yritysten ja yhteisöjen päätöksentekoa korostaen strategioiden ketteryyttä ja strategisen johtajuuden vuorovaikutteisuutta. Strateginen osaaminen on välttämätöntä - jopa ehkä entistäkin tärkeämpää - myös nykyoloissa ja edellyttää jatkuvaa oppimista ja valppautta.

SSJS:n toiminnassa on alusta lähtien pyritty vahvistamaan strategista ajattelua ja strategisen osaamisen monipuolisuutta sekä tutkimustiedon että verkottumisen tuomien vertaiskokemuksien kautta. Perusteeltaan nämä ovat toiminnan kulmakiviä edelleen - vain haastavimpina. 

Juhlavuotenamme pyrimme yhä ponnekkaammin toimimaan jäsenistömme parhaaksi strategisen osaamisen lujittamisessa. 

Toiminnassamme tulemme myös hyödyntämään juhlavuotta. Aloitamme SSJS:n kunniajäsenten haastatteluilla.