SSJS:n kirjakatsaus: ”Radikaali uudistuminen” (Nando Malmelin, 2021)

Nopeasti muuttuvassa ja epävarmassa maailmassa kyky uudistua määrittää yritysten tulevaisuutta. Malmelinin teos Radikaali uudistuminen – miten johtaa murroksessa on suunnattu johtajille ja asiantuntijoille, jotka rakentavat rohkeasti ajattelevia ja radikaalisti innovoivia työyhteisöjä. Kirjan tavoite on avittaa kaikkia, jotka haluavat kyseenalaistaa ajatteluaan, uudistaa organisaatioita ja toimintatapoja, kehittää uusia tuotteita ja palveluja tai rakentaa tulevaisuuden yrityksiä. Valtiotieteiden tohtori Nando Malmelin työskentelee VTT:llä liiketoimintamurroksiin keskittyvässä Professor of Practice -toimessa sekä toimii viestinnän dosenttina Helsingin yliopistossa. Kirjoittaja ammentaa sekä omasta taustastaan akateemisen tutkimuksen ja liiketoiminnan kehittämisen parista.

Radikaali uudistuminen -teos perustuu keskeisesti myös VTT:n toteuttamaan tutkimushankkeeseen, jossa selvitettiin suurien suomalaisten teknologiateollisuuden yritysten uudistumista 15 liiketoiminnasta ja sen kehittämisestä vastaavan johtajan haastatteluilla (vuosina 20219-2020). Näin ollen kirja tarjoaa kansainväliseen tutkimuskirjallisuuteen ja kotimaiseen yrityskäytäntöön pohjautuvia näkökulmia ja välineitä radikaaliin uudistumiseen ja sen johtamiseen.

Kirja on jaettu kahteen osaan. Ensin Malmelin esittää näkemyksensa, mitkä ovat yritysten uudistumisen esteitä ja hidasteita. Näitä vastavoimia on yhteensä yhdeksän, ja ne jakaantuvat kolmen alueen alle: Organisaation historia, Liiketoiminnan nykytila, ja Tulevaisuusajattelu. Teoksen toinen osa puolestaan vastaa siihen, mitkä ovat radikaalin uudistumisen johtamisen periaatteita. Periaatteita on yhdeksän kappaletta, kolmen pääkohdan alla: Kasvun ajattelutapa, Ambidekstrinen johtaminen, ja Strateginen ennakointi.

MIKÄ KIRJASSA OLI AJATUSTEN TUOJA, HERÄTTELIJÄ, JOPA (TÄYSIN) UUSI NÄKÖKULMA?

9+9-kehikko radikaalin uudistumisen haasteista ja uudistumisen periaatteista on ehdottomasti kirjan keskeinen anti. Kehikkoa voi peilata esim. omaan organisaatioon, ja tunnistaa sen kipukohdat (mitkä ovat meidän esteitämme uudistumiselle?). Vastaavasti omasta organisaatiosta voi identifioida, mitkä uudistumisen johtamisen periaatteista ovat hyvin hallussa, ja mitä pitäisi vahvistaa. Annetaanko meidän organisaatiossamme tilaa löytöretkille? Johdetaanko meillä jotenkin uuden etsimistä? Tunnistammeko toimintaympäristön muutoksia ja ennakoimme strategisesti ja systemaattisesti? Keskitymmekö vain samaan tietoon kuin kilpailijamme, onko meillä näkymää ja ymmärrystä trendeistä, joka toisi meille kilpailuetua?

MITÄ KYSYMYKSIÄ KIRJA HERÄTTÄÄ? MITÄ KIRJASSA ESITETTYÄ HALUAA HAASTAA, KYSEENALAISTAA?

SSJS:n kirjakerhossa esitettiin kirjasta fundamentaalinen kysymys: Tarvitseeko uudistua radikaalisti? Riittäisikö vain uudistuminen?

Toinen keskeinen kirjakerhoa mietityttänyt kysymys oli: Miten uudistua kriisissä, taloudellisen paineen alla? Sinällään kirjassakin todetaan, että hyvinä aikoina ei välttämättä nähdä tarvetta muuttaa mitään. Siksi kriisit ja haasteet mahdollistavat ja suorastaan pakottavat uudistumista, mutta tulospaineet ja taloudellisesti vaikeina aikoina riskien (siis kaiken uuden, ennen testaamattoman) karttaminen korostuu. Radikaali uudistuminen -teos on siis sekin bisneskirja, joka on suunnattu ”rauhanajan toimitusjohtajalle” (Ben Horowitzin dikotomia bisneskirjoista, war- vs peace-time-ceo).

Kirjan aihe on erittäin tärkeä. Uudistuminen on korona-ajassa välttämätöntä kaikille organisaatioille. Siksi SSJS:n kirjan läpikäynnissä kritiikkinä nousi se, että kirja jäi melko yleistävälle tasolle, ja siinä oli paljon toistoa. Kirja on tällaisena hyvä yleisteos, mutta SSJS:n strategit jäivät kaipaamaan rohkeammin rajatulle lukijaryhmälle kohdistettua sisältöä, joka olisi voinut haastaa lukijaa vielä enemmän.

Jäimme myös kaipaamaan konkreettisempia esimerkkejä ja tapoja viedä kirjan sanoma oman organisaation käytäntöihin. Yhtenä ideana esim. kirjaan liittyvä työkirja olisi loistava täydentäjä, miten viedä radikaalia uudistamista aidosti käytäntöön ja soveltaa omassa organisaatiossa.

MINKÄ KIRJASSA ESITETYN AJATUKSEN/OPIN LAITAN TESTIIN OMASSA KONTEKSTISSANI?

Läpi kirjan esitetyistä uudistumisen johtamisen periaatteiden avainkysymyksistä on kirjan lopussa koottuna kysymyslista. Pohdimme tämän kysymyslistan hyödyntämistä esim. periaate-kohtaisesti omassa organisaatiossa työpajatyyppisesti.

Kirjan runkona toimiva 9+9-kehikko, haasteet/esteet vs uudistumisen periaatteet, on erittäin selkeä ja ymmärrettävä. Kehikko toimii loistavasti alustuksena liiketoiminnan kasvua ja kehittämistä käsiteltäessä eri yhteyksissä, ja on päässyt minulla käyttöön organisaation sisäisessä kehitystyössä sekä luentomateriaaleissani.

MISTÄ KIRJASSA ESITETYSTÄ TEKISIN HUONEENTAULUN?

”Yllätyksellisissä ja sattumuksellisissa tilanteissa onkin merkittävä radikaalin uudistumisen ja uuden kasvun potentiaali. Käytännössä uudet ideat ja näkökulmat syntyvät usein tilanteissa, jotka poikkeavat normaalista.”

”Vaikka tulevaisuuden teknologia, tuotteet ja markkinat herättävät laajasti keskustelua, vain harvassa yrityksessä investoidaan systemaattiseen ennakointiin ja tulevaisuuden toimintaympäristön laaja-alaiseen ymmärtämiseen.” Strateginen ennakointi on monien yritysten hyödyntämätön mahdollisuus!

SSJS:N KIRJARAADIN ARVIO: SUOSITTELISITKO KIRJAA STRATEGIAKAVERILLESI?

RATING: Skaalalla *= unohda <-> *****= must-read!!!

TULOS: **

Lisälähteitä: Horowitz (2014): The Hard Thing About The Hard Things.

Kirjoittaja:

Jaa:
Kuvassa keskelllä Virpi Sorsa ja oikealla Pihla Allos
> Blogi

Strategiatiedon keskeiset käsitteet

Strateginen johtaminen on vakiinnuttanut asemansa tapana ajatella organisaatioiden johtamista. Strategia auttaa organisaatioita tavoittelemaan menestystä pitkällä aikavälillä ja tästä syystä strategian suunnittelu on keskeinen käsite strategisessa

Lue lisää »
> Kirja-arvostelu

SSJS:n kirjakatsaus: Leskelä & Luomaranta (2023)

Käärijän tavoin Avoin strategia / Suljettu strategia -kirjan ansio on tuoda vetävällä suomenkielellä ja kotimaisin tapausesimerkein hyöstetty teos strategiatyön megatrendistä, avoimesta strategiasta. Suomalaisen strategiakentän (laadukkaaksi)

Lue lisää »
2022 Strategiaplakinnonsaajat
> Tiedotteet

TIEDOTE: Strategiapalkinnon saajat on valittu!

Suomen Strategian Johtamisen Seura palkitsee joka vuosi Suomessa kirjoitettuja parhaita graduja ja diplomitöitä Pirkko ja Tarmo Vahvelaisen säätiön kanssa. Säätiö, joka perustajansa hengessä haluaa edistää akateemisen tutkimustiedon

Lue lisää »
SSJS:n logo
> Tiedotteet

Strategiapalkinto 2022 -kilpailu on avattu!

Suomen Strategisen Johtamisen Seura (SSJS) jakaa vuosittain arvostetun Strategiapalkinnon yhteistyössä Pirkko ja Tarmo Vahvelaisen Säätiön kanssa. Tänä vuonna palkinto jaetaan pro gradu/diplomity -sarjassa

Lue lisää »