SSJS:n kirjakatsaus: ”Principles for Dealing with The Changing World Order” (Ray Dalio, 2021)

Makrotalouden ymmärrys strategiatyössä on noussut viimeisen viiden vuoden aikana tarpeellisemmaksi kuin koskaan 2000-luvulla: maailman johtavien valtioiden uusjako ja jännitteet (erityisesti Kiina vs USA), globaali COVID-pandemia ja nyt Venäjä-Ukraina-tilanne. Jos aiheesta etsii geneerisempää yleiskuvaa, joka antaa myös jykevän historiariallisen horisontin maailmantalouteen, Ray Dalion teos “Principles for Dealing with the Changing World Order” (2021) tarjoaa sen.

Ray Dalio on maailman suurimman hedge-rahaston, Bridgewaterin, perustaja, ja lukeutuu itse maailman 100 rikkaimman ihmisen joukkoon. Dalio aloitti Bridgewater Associatesin liiketoiminnan pyörittämisen vuonna 1975 makuuhuoneestaan New Yorkissa. Johtamistapaansa ja miten hän on päässyt siihen missä nyt on, Dalio on avannut vuonna 2017 julkaistussa elämänkerta-bisnesfilosofiakirjassaan, “Principles: Life & Work”. Teos on laajalti siteerattu hittikirja.

Dalio on kerännyt ymmärrystä globaalista taloudesta ja markkinoista puoli vuosisataa. Tuoreessa teoksessaan “Principles for Dealing with the Changing World Order” hän tutkii 500 vuoden ajalta kaikkein turbulenteimpia taloudellisia ja poliittisia aikajaksoja. Edessämme olevat ajat tulevat kirjailijan mukaan olemaan mitä todennäköisimmin radikaalisti toisenlaisia kuin mikään meidän aiemmin kokemamme. Silti Dalio uskoo, että perspektiiviä rakentamalla, menneistä ”suurista sykleistä” voi paljastaa ajattomia ja universaaleja voimia, jotka ajavat näitä murroskohtia. Näitä murroskohtia ymmärtämällä kykenee paremmin ennakointiin ja navigoimaan kohti tulevaa.

Kirja on kerännyt ylistystä sekä talouden että politiikan kovilta nimiltä. Henry Kissinger toteaa: “Ray Dalio has a special talent for identifying the key questions of our time. In this sweeping new book, he marshals a variety of economic, social, and political measures to trace the rise and decline of nations. It is a serious contribution – and an urgent warning to the West.” USA:n entinen valtiovarainministeri Henry Paulson tiivistää: “After reading this book, you probably won’t see the world the same again.”

Mikä kirjassa oli ajatusten tuoja, herättelijä, jopa (täysin) uusi näkökulma?

Dalion teos ei ole yhden ajatuksen pikaluettava bisneskirja. Se on järkäle, joka sisältää runsaasti uusia, datalla perusteltuja näkökulmia. Niille, jotka haluavat kaivautua todella syvällisesti ”The Changing World Orderin” väitteiden taakse, voivat aloittaa rabbitholensa tutustumalla kirjaan liittyviin nettisivuihin. Sivusto tarjoaa mm. valikoiman tutkimuspapereita ja teoksen 60 sivuisen lähdeluettelon.

Kirjan ydintä ja uutta on Dalion näkemys siitä, miten maailma ja valtiot siinä toimivat. Dalion teorian lähtee siitä, että kautta aikain kaikki valtiomahdit ovat nousseet ja rappeutuneet Isossa Syklissä (Big Cycle). Yksikään kansakunta ei pysty pitämään valta-asemaan loputtomiin (maksimissaan 250 vuotta Dalion analyysin perusteella), silti lähes poikkeuksetta niiden tuho on yllätys kaikille. Iso Sykli on heilahtelua hyvän, kukoistuksen ajan ja laman, sotaisan jakson välillä – ja tämä heilahtelu on normi, ei poikkeus.

Ison Syklin sisällä on Dalion mukaan kolme merkittävintä pienempää sykliä: 1) Pitkäaikainen vieras pääoma & pääomamarkkinat -sykli (Long-Term Debt & Capital Markets Cycle), 2) Sisäinen järjestys & epäjärjestys -sykli (Internal Order & Disorder Cycle), 3) Ulkoinen järjestys & epäjärjestys -sykli (External Order & Disorder Cycle).

Iso Sykli ja sen sisältämät pienemmät syklit näyttävät selkeät merkit/kohdat, joiden avulla on mahdollista esimerkiksi juuri nyt päätellä, missä vaiheessa olemme sykliä. Spoiler alert: ei näytä hyvältä. Vieras pääoma & pääomamarkkinat -syklissä huolestuttavaa on Dalion mukaan meidän elinaikamme alhaisin korkotaso ja maailman valuuttavarantona toimiva USD on tulossa tiensä päähän. Sisäinen järjestys & epäjärjestys -syklissä kestämätöntä on se, miten varallisuuden jaossa, arvoissa ja poliittisissa näkemyksissä on kasvava ero eri ryhmien välillä. Ulkoinen järjestys & epäjärjestys -syklissä Dalio (USA-biased kenties?) näkee hälyttävimpänä sen, että USA:n valta-asema on ensi kertaa aidosti uhattuna, ja Kiina kiipii talouden, kaupan, pääomien, innovaatioiden osalta maailman mahdiksi, joka tulee horjuttamaan järjestystä.

Dalio lisää kolmen pienemmän syklin jatkoksi vielä kaksi muuta: 4) Innovaatioitten tahti & teknologinen kehitys -sykli, ja 5) Luonnonvoimat -sykli. Yhdistelmänä nämä ovat Iso Viisikko (”Big Five”). Kun Isosta Viisikosta kaikki kulkevat samaan suuntaan, pahenevat tai parantuvat, Dalion näkemyksen mukaan lähes kaikki muu maailmantaloudessa seuraa perässä.

Mitä kysymyksiä kirja herättää? Mitä kirjassa esitettyä haluaa haastaa, kyseenalaistaa?

Daliolla on oma teoriansa, miten ”nähdä tulevaan”, eli tarkastelemalla kaikkia indikaattoreita, joita hän listaa ja missä vaiheessa sykliä olemme. Suuri kysymys on, miksi me emme kuitenkaan näe ja ymmärrä taitekohdassa ollessamme, mikä murros on tulossa?

SSJS:n raadissa haastettiin Dalion vaikkakin mittavista datalähteistä johdettua analyysia sillä, että se perustuu lopulta ekonomistin suhteellisen yksiulotteiseen maailmankuvaan. Siitä puuttuu yhteiskuntatieteellinen ja filosofinen tarkastelu.

Minkä kirjassa esitetyn ajatuksen/opin laitan testiin omassa kontekstissani?

Kaikesta datasta huolimatta, me kaikki elämme enenevän epävarmuuden ympäröiminä. Tähän Daliolta nappaan mukaan seuraavan: Dalio summaa, että kaikki menestys, mitä hän on saavuttanut, on tullut pitkälti siitä, miten hän on osannut käsitellä asioita mitä hän ei tiedä, kuin siitä mitä hän tietää. Niinpä Dalio kirjansa lopussa ohjeistaa, miten hän tekee päätöksiä elämässä ja bisneksessä perustuen siihen, mitä hän ei tiedä:

  1. Ymmärrä kaikki mahdollisuudet, ajattele worst-case-skenaariot, ja sitten mieti keinot eliminoida kaikkein sietämättömimmät skenaariot.
  2. Hajauta.
  3. Laita viivästetty palkinto välittömän palkinnon edelle.
  4. Trianguloi näkemyksiäsi fiksuimpien mahdollisten ihmisten kanssa.

Strategiatyössä Dalion teos tarjoaa kattavan alustan kartoittaa organisaation kannalta relevantteja makrotalousindikaattoreja. Kuvassa näkyvä 18 indikaattorin lista toimii pohjana myös esim. skenaarioanalyysissa. Dalio toteaa keskeisenä syynä siihen, miksi ihmiset eivät huomaa suuria taitekohtia liiketoiminnassa tai elämässä yleensä, että he etenevät huomioiden vain pieniä paloja siitä mitä on tapahtumassa. Makrotason tarkastelulla on mahdollista nähdä hieman enemmän.

Mistä kirjassa esitetystä tekisin huoneentaulun?

”To see the big picture, you can’t focus on the details.”

SSJS:n kirjaraadin arvio: suosittelisitko kirjaa strategiakaverillesi?

RATING: Skaalalla *= unohda <-> *****= must-read!!!

TULOS: ****

Lisälähteitä: Dalion teoksen nettisivut, sisältäen mm. liitteethttps://economicprinciples.org/#cwoResearchPapers, ja teoksen lähdeluettelon https://economicprinciples.org/downloads/cwo-citations-and-bibliography.pdf.

Kirjoittaja:

Jaa:
Kuvassa keskelllä Virpi Sorsa ja oikealla Pihla Allos
> Blogi

Strategiatiedon keskeiset käsitteet

Strateginen johtaminen on vakiinnuttanut asemansa tapana ajatella organisaatioiden johtamista. Strategia auttaa organisaatioita tavoittelemaan menestystä pitkällä aikavälillä ja tästä syystä strategian suunnittelu on keskeinen käsite strategisessa

Lue lisää »
> Kirja-arvostelu

SSJS:n kirjakatsaus: Leskelä & Luomaranta (2023)

Käärijän tavoin Avoin strategia / Suljettu strategia -kirjan ansio on tuoda vetävällä suomenkielellä ja kotimaisin tapausesimerkein hyöstetty teos strategiatyön megatrendistä, avoimesta strategiasta. Suomalaisen strategiakentän (laadukkaaksi)

Lue lisää »
2022 Strategiaplakinnonsaajat
> Tiedotteet

TIEDOTE: Strategiapalkinnon saajat on valittu!

Suomen Strategian Johtamisen Seura palkitsee joka vuosi Suomessa kirjoitettuja parhaita graduja ja diplomitöitä Pirkko ja Tarmo Vahvelaisen säätiön kanssa. Säätiö, joka perustajansa hengessä haluaa edistää akateemisen tutkimustiedon

Lue lisää »
SSJS:n logo
> Tiedotteet

Strategiapalkinto 2022 -kilpailu on avattu!

Suomen Strategisen Johtamisen Seura (SSJS) jakaa vuosittain arvostetun Strategiapalkinnon yhteistyössä Pirkko ja Tarmo Vahvelaisen Säätiön kanssa. Tänä vuonna palkinto jaetaan pro gradu/diplomity -sarjassa

Lue lisää »