Puheenjohtajan katsaus – strategisen johtamisen syksy

SSJS:n logo

Arvoisat SSJS:n jäsenet,

toivottavasti rentouttavan ja palauttavan kesän kääntyessä kohti syksyä myös SSJS:n toiminta alkaa palautua kesätauolta. Strateginen toimintaympäristö on syksylläkin edelleen monilta osin haastava, ristiriitainen ja vaikeasti ennakoitava. Vaikutuksia tulee kaikilla tasoilla – yksilöiden ja yritysten tasolla sekä kansallisella ja globaalilla tasolla.

Kriisit, kuten meneillään oleva Ukrainan sota, vaikuttavat usein jo meneillään olevia kehitystrendejä kiihdyttävästi. Nyt niin on käymässä esimerkiksi vihreälle siirtymälle fossiilisten polttoaineiden hinnannousun, talouspakotteiden ja kasvavien toimitusriskien vuoksi. Myös globalisaation hidastuminen on kiihtynyt, mikä voi muun muassa kärjistää entisestään vaikeuksia toimitusketjuissa.

Toinen kriiseille ominainen piirre on kaksoiskriisien esiintyminen eli kriisi johtaa toiseen kriisiin. Useiden seurannaisvaikutusten vuoksi nyt voidaan puhua jopa jo moninkertaisesta kriisistä.

Raaka-aineiden ja energian hinnannousu ja hintapiikit, korkotason nousu, start-up-yritysten rahoituksen kiristyminen aiheuttavat taloudellisia haasteita ja riskejä useille yrityksille. Taloudelliset kysymykset nousevat entistä enemmän strategisen johtamisen agendalle.

Koska vallitseva todellisuus on muuttunut merkittävästi, on syytä tarkistaa, perustuuko strategia oikeille oletuksille. Strateginen suunnittelu ja strategian toimeenpano on syytä tuoda yhä lähemmäksi toisiaan. Strategisten kehittämishankkeiden tavoitteiden realistisuus käytössä olevilla resursseilla on syytä tarkistaa.

Taloudellisten kysymysten ja muiden lyhyen aikavälin realiteettien korostumisesta huolimatta strategisessa johtamisessa on syytä säilyttää myös luovuus, pitkän aikavälin ajattelu sekä avautuvien mahdollisuuksien hyödyntäminen. SSJS:n vuoden teeman ”strategian aikahorisontit” mukaisesti haastamme kaikkia jäseniä ajattelemaan strategisesti niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikajänteellä.

Strategisen johtamisen agendalla säilyvät lisäksi ainakin seuraavat teemat:

– digitalisaatio, innovaatiot ja teknologiatrendit

– työhyvinvointi, josta huolehtiminen on tärkeää yksilöille, mutta se edellytys myös hyvälle asiakaskokemukselle ja sitä kautta organisaatioiden tuloksellisuudelle.

– vastuullisuus sekä yhteiskunnallisten haasteiden ratkaiseminen. Yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisessa yhteistyön strategiat voivat auttaa ja niistä saimmekin kuulla ansiokkaat esitykset SSJS:n strategiapalkintoseminaarissa alkukesästä.

Osaa näistäkin ajankohtaisista teemoista pääsemme tarkastelemaan syksyn jäsentilaisuuksissa. Esimerkiksi jo syyskuussa saamme kuulla todennäköisesti muun muassa digitalisaatiosta Elisa Oyj:n yritysvierailulla sekä kvanttilaskennan mullistavista mahdollisuuksista useille aloille sekä Suomelle saamme kuulla IQM Finland Oy:n yritysvierailulla.

Toivon tapaavani mahdollisimman monia jäseniä jälleen syksyllä. Nähdään siis tapahtumissa!

Jouni Flyktman,

Puheenjohtaja SSJS

—————

Teksti on aiemmin julkaistu Suomen startegisen johtamisen seuran jäsenkirjeellä 12.8.2022

Jouni Flyktman Suomen Strategisen Johtamisen Seuran puheenjohtaja 2022, 2023

Kirjoittaja:

Jaa:
Kuvassa keskelllä Virpi Sorsa ja oikealla Pihla Allos
> Blogi

Strategiatiedon keskeiset käsitteet

Strateginen johtaminen on vakiinnuttanut asemansa tapana ajatella organisaatioiden johtamista. Strategia auttaa organisaatioita tavoittelemaan menestystä pitkällä aikavälillä ja tästä syystä strategian suunnittelu on keskeinen käsite strategisessa

Lue lisää »
> Kirja-arvostelu

SSJS:n kirjakatsaus: Leskelä & Luomaranta (2023)

Käärijän tavoin Avoin strategia / Suljettu strategia -kirjan ansio on tuoda vetävällä suomenkielellä ja kotimaisin tapausesimerkein hyöstetty teos strategiatyön megatrendistä, avoimesta strategiasta. Suomalaisen strategiakentän (laadukkaaksi)

Lue lisää »
2022 Strategiaplakinnonsaajat
> Tiedotteet

TIEDOTE: Strategiapalkinnon saajat on valittu!

Suomen Strategian Johtamisen Seura palkitsee joka vuosi Suomessa kirjoitettuja parhaita graduja ja diplomitöitä Pirkko ja Tarmo Vahvelaisen säätiön kanssa. Säätiö, joka perustajansa hengessä haluaa edistää akateemisen tutkimustiedon

Lue lisää »
SSJS:n logo
> Tiedotteet

Strategiapalkinto 2022 -kilpailu on avattu!

Suomen Strategisen Johtamisen Seura (SSJS) jakaa vuosittain arvostetun Strategiapalkinnon yhteistyössä Pirkko ja Tarmo Vahvelaisen Säätiön kanssa. Tänä vuonna palkinto jaetaan pro gradu/diplomity -sarjassa

Lue lisää »