Jäsenkokemuksia

Jäsenemme kertovat

 

”Seura ideoi ja näkee vaivaa, jotta jäsenet tutustuvat toisiinsa ja siksi jäsenverkostosta on muodostunut helposti lähestyttävä ja hyödyllinen. Jäsentilaisuuksissa saa omalle ajalleen täyden vastineen - oppeja, oivalluksia ja uusia tuttavuuksia. Räätälöidyissä yritysvierailuissa yhtiön johto innostuu usein käymään reipastakin dialogia samanhenkisten kanssa. Akateemisten tilaisuuksien ilmapiiri on välitön ja kannustaa osallistumaan.”
Pihla Allos

 

"Olen ollut SSJS:n jäsen lähes kymmenen vuotta ja tutustunut sen toiminnassa henkilökohtaisesti Suomen keskeisimpiin strategiavaikuttajiin. Seuran kautta aukeavat myös ovet moneen sellaiseen paikkaan, jonne ei muuten pääsisi. Verkoston tilaisuuksista ja tapahtumista kertyy näkemystä, josta on ollut paljon hyötyä johtajana ja yritysjohdon neuvonantajana."
Kimmo Suominen

 

”Strategiasparraus on hauska konsepti. Suosittelen, että Seura hankkisi mahdollisimman laajalle osalle jäsenistöään lisää sparrauskokemuksia ja koettaisi vakiinnuttaa tämän palvelun osaksi seuran imagoa. Lisäarvoa suomalaiselle yritystoiminnalle.”
Pihla Allos

 

”Yritysvierailut ovat olleet hyvin mielenkiintoisia tapana tutustua toisiin toimialoihin ja yrityksissä kehitettyihin tapoihin tehdä strategiatyöstä vaikuttavampaa. Minusta oli mielenkiintoista osallistua tapahtumaan, jossa suunniteltiin seuralle uutta strategiaa ja sen jalkautusta. Me jäsenet pystymme suoraan vaikuttamaan toimintaan.”
Timo Tenhovuori

 

”Strategiasparrauksen kohde oli nuorten yritys ja uskon että pystyin tuomaan heille kokemuksen näkökulmaa. Itse sain myös oppia nuorten tavasta tehdä töitä ja ajatella ylipäätään. Koin sparrauksen virkistävänä.” 
Harry Linnarinne

 

Jäsenten kommentteja, Jäsenkysely marraskuu 2017

 

"SSJS:n panos ihmisten kehittämiseksi ja omalta pieneltä osaltaan myös suomalaisen yhteiskunnan ja talouselämän kehittämiseksi on tärkeää. Laaja-alaisuus, näkemyksellisyys ja ymmärrykseen pyrkiminen yli rajojen on taito ja asenne, jota nyky-yhteiskunta tarvitsee kipeästi - ja näitäkin asioita SSJS edistää toiminnallaan."

"OIkeasti oppii. Pienellä jäsenmaksulla runsaasti katetta."

"Hyvä tilaisuus oppia muilta. Hyvä foorumi jakaa omaa osaamista ja kokemuksia. Hyvät mahdollisuudet vaikuttaa yhteisön toimintaan."

"Kiitos korkeatasoisista tapahtumista."

"Tapahtumissa käytävät keskustelut ovat aina todella arvokkaita, niille kannattaa varata aikaa!"

"Strategiaillat olleet hyödyllisiä, kaikenlaisen uuden toiminnan ideointi aiheuttaa hyvää pöhinää, kaikenlaisen keskustelun ja yhteistoiminnan agitointi on hyödyllistä."

"SSJS seuraa hyvin johtamisen tutkimusta ja trendejä. Tilaisuudet ovat useimmiten erittäin mielenkiitoisia ja antavat erinomaisen tilaisuuden tutustua työelämässä toimiviin aktiivisiin ihmisiin."

"Strategiatapaamiset ovat laadukkaita. Virkistävä ajatuskatkos omasta työstä, virikkeet oman työn kannalta, kun asioita peilaa tilaisuuden jälkeenkin."

"Uusien asioiden hyöty tulee osin omassa työssä soveltamisesta, mutta myös siitä, mitä yhteistä ajattelua ja toimintaa ne verkoston jäsenten välillä synnyttävät."

"Ajatusrikastamossa voi vahvistaa omia näkemyksiä ja saa uusia näkökulmia asioille."