Jäsenyys

Jäsenhyödyt Seuran jäsenenä

  • Laajennat verkostoasi, olet osa innostunutta ja uteliasta strategia-ammattilaisten verkostoa
  • Kasvatat osaamistasi ja olet kartalla strategisen johtamisen uusista tuulista
  • Saat ideoita työhösi ja oman organisaatiosi toimintaan
  • Voit hyödyntää Seuran tarjoamia palveluita, esim. strategiasparrausta
  • Voit osallistua Seuran teematapahtumiin kuukausittain
  • Voit vaikuttaa Vuoden Strategiateon ja sekä Strategiapalkinnon voittajien valintaan

 

Jäsenemme kertovat

 

”Seura ideoi ja näkee vaivaa, jotta jäsenet tutustuvat toisiinsa ja siksi jäsenverkostosta on muodostunut helposti lähestyttävä ja hyödyllinen. Jäsentilaisuuksissa saa omalle ajalleen täyden vastineen - oppeja, oivalluksia ja uusia tuttavuuksia. Räätälöidyissä yritysvierailuissa yhtiön johto innostuu usein käymään reipastakin dialogia samanhenkisten kanssa. Akateemisten tilaisuuksien ilmapiiri on välitön ja kannustaa osallistumaan.”
Pihla Allos

 

"Olen ollut SSJS:n jäsen lähes kymmenen vuotta ja tutustunut sen toiminnassa henkilökohtaisesti Suomen keskeisimpiin strategiavaikuttajiin. Seuran kautta aukeavat myös ovet moneen sellaiseen paikkaan, jonne ei muuten pääsisi. Verkoston tilaisuuksista ja tapahtumista kertyy näkemystä, josta on ollut paljon hyötyä johtajana ja yritysjohdon neuvonantajana."
Kimmo Suominen

 

”Strategiasparraus on hauska konsepti. Suosittelen, että Seura hankkisi mahdollisimman laajalle osalle jäsenistöään lisää sparrauskokemuksia ja koettaisi vakiinnuttaa tämän palvelun osaksi seuran imagoa. Lisäarvoa suomalaiselle yritystoiminnalle.”
Pihla Allos

 

”Yritysvierailut ovat olleet hyvin mielenkiintoisia tapana tutustua toisiin toimialoihin ja yrityksissä kehitettyihin tapoihin tehdä strategiatyöstä vaikuttavampaa. Minusta oli mielenkiintoista osallistua tapahtumaan, jossa suunniteltiin seuralle uutta strategiaa ja sen jalkautusta. Me jäsenet pystymme suoraan vaikuttamaan toimintaan.”
Timo Tenhovuori

 

”Strategiasparrauksen kohde oli nuorten yritys ja uskon että pystyin tuomaan heille kokemuksen näkökulmaa. Itse sain myös oppia nuorten tavasta tehdä töitä ja ajatella ylipäätään. Koin sparrauksen virkistävänä.” 
Harry Linnarinne