Kirjawebinaari: Moderni johtaja 16.5.

8.5.2023

 

 

Paikka: Zoom-webinaari

Aika: 16.5. klo 17

Moderni johtaja. Työsuhteiden johtamisesta toiminnan johtamiseen (Kauppakamari 2023).

Entistä epävarmempi maailma vaatii tuotannon organisoinnilta ketteryyttä ja strategialta joustavuutta. Samaan aikaan asiakaslähtöiset liiketoimintamallit haastavat teolliselle työlle tyypilliset organisaatiokeskeiset johtamisopit. Yritykset järjestäytyvät erilaisiksi kumppanuusverkostoiksi tai ekosysteemeiksi.

Ketteryyden nimissä yritykset hankkivat osaamista yhä moninaisimmista lähteistä. Teollisen yhteiskunnan synnyttämä ideaali toistaiseksi voimassa olevasta työsuhteesta työn ainoana oikeana muotona on murtumassa. Silti suurin osa johtamisopeista ponnistaa yhä edelleen vanhan työelämän maailmasta, jossa johdettavien joukko on suhteellisen pysyvä yhteisö.

SSJS:n kirjawebinaarissa Kirsi Elina Kallio esittelee tuoretta teostaan Moderni johtaja. Työsuhteiden johtamisesta toiminnan johtamiseen (Kauppakamari 2023) Teoksessa pohditaan johtamisen näkökulmasta, miten muuttuva työelämä voisi olla turvallista ja tuottavaa meille kaikille. Kirjailijan ehdotus on ajattelun uudistaminen. Vanhaan maailmaan kuuluvan kategorisen ja usein hyvin mustavalkoisen ajattelun sijaan tarvitaan systeemisempää katsantokantaa.

”Kirsi Elina Kallio ei päästä lukijaansa helpolla. Tiivis teksti vaatii syvällistä ajattelua ja paneutumista aiheeseen, mutta sitä vaatii myös johtaminen todellisessa elämässä.  Ankara kilpailu vaatii systeemistä ja monipuolista ajattelua.” – Mika Kamensky, strategiakonsultti, tietokirjailija

Ilmoittaudu mukaan tästä