VUODEN STRATEGIAPALKINTO 2020 -KILPAILU

30.3.2021

Suomen Strategisen Johtamisen Seura (SSJS) jakaa vuosittain arvostetun strategiapalkinnon yhteistyössä Pirkko ja Tarmo Vahvelaisen Säätiön kanssa.

SARJAT

 

Tänä vuonna palkinto jaetaan yhdessä sarjassa:

 

Pro gradu tai diplomityö (jaetaan vuosittain)

 • Yliopistossa tai korkeakoulussa tehty ansiokas strategia-aiheinen pro gradu tai diplomityö
 • Sarjaan voivat osallistua vuonna 2020 valmistuneet strategia-aiheiset työt
 • Valintaraadin puheenjohtajana toimii SSJS:n hallituksen jäsen TkT Marko Torkkeli, professori LUT

VALINTAKRITEERIT

 

Tutkimuksia arvioidaan tutkimusongelman merkittävyyden, käytännön kontribuution, aikaisempaan strategiatutkimukseen asemoitumisen, empiirisen laadun ja tulosten omaperäisyyden perusteella. Erityisenä kriteerinä on tutkimuksen ja tulosten sovellettavuus käytäntöön: organisaatioiden toimintaan ja strategioihin tuloksellisen kestävän kehityksen varmistamiseksi.

 

Voittajat valitsee SSJS:n hallituksen nimeämä raati.

PALKINNOT

Pro gradu/diplomityö -sarjassa valitaan kolme finalistia. Voittaja saa 2 000 € ja kumpikin finalisti 750 €.

 

Palkintostipendit lahjoittaa Pirkko ja Tarmo Vahvelaisen Säätiö.

 

OSALLISTUMISOHJEET JA AIKATAULU

 

23.4.2021 mennessä:

 

Pro gradun/diplomityön tekijän tulee toimittaa sähköisesti seuraavat dokumentit SSJS:lle osoitteeseen hakemukset@ssjs.fi

 

 • Pro gradu/ diplomityö (linkki)
 • Loppulausunto
 • Vapaamuotoinen hakukirje (max. 2 sivua), jossa tekijä kiteyttää työnsä merkityksen alle listatuista näkökulmista.

 

Hakemuksessa kannattaa selkeästi määritellä tutkimuksen erityiset vahvuudet perusteluineen.

 

 • Tutkimusongelman merkittävyys
 • Asemoituminen aikaisempaan strategiatutkimukseen
 • Tulosten merkittävyys aikaisemman tutkimuksen sekä liike-elämän, organisaatioiden toiminnan ja toimijoiden kannalta
 • Tulosten sovellettavuus käytäntöön: organisaatioiden toimintaan ja strategioihin tuloksellisen kestävän kehityksen varmistamiseksi.
 • Tutkimuksen erityiset vahvuudet ja niiden perustelut

 

 

Touko/kesäkuu 2021:

Vuoden Strategiapalkinto 2020 -palkintojakotilaisuus.

Finalistit esittelevät tutkimuksensa tilaisuudessa. Voittajat julkistetaan ja palkitaan.

Jos haluat lisätietoja, otathan yhteyttä, kerron mielelläni lisää. Aikaisempien vuosien voittajiin voit tutustua SSJS:n nettisivuilla https://www.ssjs.fi/toiminta-ja-tapahtumat/vuoden-strategiapalkinto/

 

Ohjaajat ja arvioijat, jaattehan tietoa opiskelijoillenne Strategiapalkintokilpailusta.

 

Toivomme aktiivista osallistumista ja toivotamme kilpailumenestystä kaikille osallistujille!

 

Suomen Strategisen Johtamisen Seura ry

Emilia Tolonen

Johtaja, yhteisöpalvelut

Emilia.tolonen@ssjs.fi