Syyskokous on valinnut yhteisöömme uusia kunniajäseniä!

2.12.2020

Suomen Strategisen Johtamisen Seura (SSJS) on syyskokouksessaan 26.11. päättänyt kutsua uusia kunniajäseniä seuran toimintaan mukaan. Kunniajäsenten valinnoissa haluamme nostaa esille suomalaista liike-elämän strategista osaamista ja myös kiittää seuran edeltävää puheenjohtajaa ansiokkaasta työstä seuran hyväksi.

 

Meillä on ilo kutsua kunniajäseniksemme:

OP Ryhmän pääjohtajan, TkT, OTM ja MBA Timo Ritakallio.

CEO Rohjeta Advisors Oy, TkT, KM ja SSJS:n pitkäaikainen puheenjohtaja Kimmo Suominen.

 

Tässä ajassa, jolloin maailma muuttuu kiihtyvällä vauhdilla ja globaali koronaviruspandemia on muuttanut markkinatilannetta monella tapaa, laadukkaan strategisen keskustelun merkitys korostuu ja samalla seuran tarkoitus ja merkitys keskustelussa on entistäkin suurempi.

 

Kunniajäsenemme vuorineuvos Jorma Eloranta tiivisti kokouksessa pitämässään puheenvuorossa strategisen ajattelun merkittävyyttä:

 

”Kun katsotaan globaalia maailmaa, esimerkiksi Brexitiä, kauppasotia, kiihtyviä megatrendejä ja vaikkapa digitaalisuuden merkitystä, strategisella johtamisella on aivan olennainen rooli sen suhteen, menestyykö yritys. Onnistuneiden strategisten ratkaisujen merkitys on kasvanut.”

 

Lisäksi Eloranta korosti strategisen keskustelun moniäänisyyden merkitystä: On hyvin olennaista, että keskusteluun osallistuu tutkijoiden ja konsulttien lisäksi myös liike-elämän edustajia. Elinkeinoelämän ääni keskustelussa tuo mukaan sellaista käytännön osaamista, josta hyötyy koko kenttä.

 

Kimmo Suominen toi esille, että tässä ajassa, jossa korostuvat nopea reagointi ja kokeilukulttuuri, myös pitkäjänteisemmällä strategisella ajattelulla on tärkeä rooli. Hän tiivistää sen kolmeen kohtaan:

”Tarvitsemme:

  1. Näkemystä siitä, mihin maailma menee, mitä tapahtuu, sekä näkemystä trendeistä ja toimialojen murroskohdista
  2. Rohkeutta tehdä valintoja, vaikka se tarkoittaisi joidenkin asioiden sulkemista pois.
  3. Liikettä: hyvätkin valinnat pitää saada toteutettua, jotta niillä on merkitystä.”

 

Näillä ajatuksilla suuntaamme tulevaan kauteen ja jatkamme pitkäjänteistä strategista työskentelyä tarjotaksemme paitsi näkökulmia strategiseen keskusteluun, mutta myös yhteisömme jäsenille mahdollisuuksia verkostoitua ja oppia uutta.