SSJS:n kevätkokous 21.4.2020 - yhteenveto

23.4.2020

SSJS:n kevätkokous pidettiin 21.4.2020 webinaarina. Kokouksen puheenjohtajana toimi Seuran jäsen Katrina Harjuhahto-Madetoja. Kokouksessä käsiteltiin sääntömääräiset asiat, ks. liitteenä oleva PP-esitys sekä toimintakertomus vuodelta 2019. Vuoden 2019 tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle ja toimihenkilöille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

Lisäksi Seuran puheenjohtaja Sonja Martikainen esitti katsauksen SSJS:n strategian 2020-2022 valmistelun nykyiseen vaiheeseen. Hallituksen nimeämä työryhmä – pj. Sonja Martikainen, vpj. Jouni Flyktman sekä hallituksen jäsenet Anmari Brink Pacius ja Paula Kilpinen – jatkaa strategian kehittämistä. Jäsenistölle varataan mahdollisuus kommentoida strategiaa ennen sen lopullista hyväksymistä. Käydyssä keskustelussa tuli esille näkökohtia koskien mm. kansainvälisen verkostoitumisen ulottuvuutta sekä strategian toimeenpanoa ja sen vaikuttavuuden mittaamista.