VUODEN STRATEGIAPALKINTO 2019 -KILPAILU

20.1.2020

Suomen Strategisen Johtamisen Seura (SSJS) jakaa vuosittain arvostetun strategiapalkinnon yhteistyössä Pirkko ja Tarmo Vahvelaisen Säätiön kanssa.


Tänä vuonna palkinto jaetaan kahdessa sarjassa:

Väitöstutkimus (jaetaan joka toinen vuosi)

 • Yliopistossa tai korkeakoulussa tehty ansiokas strategia-aiheinen väitöstutkimus
 • Sarjaan voivat osallistua vuosina 2018 – 2019 valmistuneet tutkimukset
 • Valintaraadin puheenjohtajana toimii strategian ja taloushistorian professori Juha-Antti Lamberg, Jyväskylän yliopisto.

Pro gradu tai diplomityö (jaetaan vuosittain)

 • Yliopistossa tai korkeakoulussa tehty ansiokas strategia-aiheinen pro gradu tai diplomityö
 • Sarjaan voivat osallistua vuonna 2019 valmistuneet strategia-aiheiset työt
 • Valintaraadin puheenjohtajana toimii SSJS:n hallituksen jäsen TkT Virpi Hämäläinen, Azets Insight Oy

 

VALINTAKRITEERIT
 

Tutkimuksia arvioidaan tutkimusongelman merkittävyyden, käytännön kontribuution, aikaisempaan strategiatutkimukseen asemoitumisen, empiirisen laadun ja tulosten omaperäisyyden perusteella. Erityisenä kriteerinä on tutkimuksen ja tulosten sovellettavuus käytäntöön: organisaatioiden toimintaan ja strategioihin tuloksellisen kestävän kehityksen varmistamiseksi.

Voittajat valitsee SSJS:n hallituksen nimeämät raadit, joihin kuuluu professoreita, konsultteja ja yritysjohtajia sekä Pirkko ja Tarmo Vahvelaisen Säätiön edustajat.

 

PALKINNOT
 

Väitöstutkimus -sarjassa valitaan kolme finalistia. Voittaja saa 4 000€ ja kumpikin finalisti 1 500€.

Pro gradu/diplomityö -sarjassa valitaan kolme finalistia. Voittaja saa 2 000€ ja kumpikin finalisti 750€.

 

Palkintostipendit lahjoittaa Pirkko ja Tarmo Vahvelaisen Säätiö.

 

OSALLISTUMISOHJEET JA AIKATAULU

 

Pe 20.3.2020 mennessä:

Väitöstutkimuksen tai pro gradun/diplomityön tekijän tulee toimittaa sähköisesti seuraavat dokumentit SSJS:n toiminnanjohtaja Natalia Salolle osoitteeseen natalia.salo@ssjs.fi:

1) Väitöstutkimus tai pro gradu / diplomityö (linkki)

2) Loppulausunto

3) Vapaamuotoinen hakukirje (max 2 sivua), jossa tekijä kiteyttää työnsä merkityksen alle listatuista näkökulmista.


Hakemuksessa kannattaa selkeästi määritellä tutkimuksen erityiset vahvuudet perusteluineen.

 • Tutkimusongelman merkittävyys
 • Asemoituminen aikaisempaan strategiatutkimukseen
 • Tulosten merkittävyys aikaisemman tutkimuksen sekä liike-elämän, organisaatioiden toiminnan ja toimijoiden kannalta
 • Tulosten sovellettavuus käytäntöön: organisaatioiden toimintaan ja strategioihin tuloksellisen kestävän kehityksen varmistamiseksi.
 • Tutkimuksen erityiset vahvuudet ja niiden perustelut

 

24.4.2020:      

Finalistit selvillä. Kaikki osallistujat saavat tiedon asemastaan kilpailussa.

 

Toukokuu 2020 (vko 20):                             

Vuoden Strategiapalkinto 2019 -palkintojakotilaisuus Helsingissä.

Finalistit esittelevät tutkimuksensa tilaisuudessa. Voittajat julkistetaan ja palkitaan.

 

Jos haluat lisätietoja, otathan yhteyttä, kerron mielelläni lisää.
Aikaisempien vuosien voittajiin voit tutustua SSJS:n nettisivuilla  https://www.ssjs.fi/toiminta-ja-tapahtumat/vuoden-strategiapalkinto/

 

Ohjaajat ja arvioijat, jaattehan tietoa opiskelijoillenne Strategiapalkintokilpailusta.

Toivomme aktiivista osallistumista ja toivotamme kilpailumenestystä kaikille osallistujille!  

 

Suomen Strategisen Johtamisen Seura ry
Natalia Salo
Toiminnanjohtaja

Email natalia.salo@ssjs.fi