VUODEN STRATEGIAPALKINTO 2018 -KILPAILU

15.3.2019

 

Suomen Strategisen Johtamisen Seura (SSJS) jakaa vuosittain arvostetun strategiapalkinnon yhteistyössä Pirkko ja Tarmo Vahvelaisen Säätiön kanssa.


Palkinto jaetaan sarjassa:

Pro gradu tai diplomityö (jaetaan vuosittain)

  • Yliopistossa tai korkeakoulussa tehty ansiokas strategia-aiheinen pro gradu tai diplomityö
  • Sarjaan voivat osallistua aikavälillä elokuu 2017 – joulukuu 2018 valmistuneet strategia-aiheiset työt
  • Valintaraadin puheenjohtajana toimii SSJS:n hallituksen jäsen TkT Virpi Hämäläinen, Azets Insight Oy

 

VALINTAKRITEERIT
 

Tutkimuksia arvioidaan tutkimusongelman merkittävyyden, käytännön kontribuution, aikaisempaan strategiatutkimukseen asemoitumisen,
empiirisen laadun ja tulosten omaperäisyyden perusteella. Erityisenä kriteerinä 2018 on tutkimuksen ja tulosten sovellettavuus käytäntöön: organisaatioiden toimintaan ja toiminnan kehittämiseen.

Sarjassa voittajan valitsee SSJS:n hallituksen nimeämä raati, johon kuuluu professoreita, konsultteja ja yritysjohtajia Seuran jäsenistöstä sekä Pirkko ja Tarmo Vahvelaisen Säätiön edustajat.

 

PALKINNOT
 

Pro Gradu/Diplomityö -sarjassa valitaan kolme finalistia. Voittaja saa 2.000€ ja kumpikin finalisti 750€.

Palkintostipendit lahjoittaa Pirkko ja Tarmo Vahvelaisen Säätiö.

 

OSALLISTUMISOHJEET JA AIKATAULU

 

Pe 22.3.2019 mennessä:

Pro gradun/Diplomityön tekijän tulee toimittaa sähköisesti seuraavat dokumentit SSJS:n toiminnanjohtaja Natalia Salolle osoitteeseen natalia.salo@ssjs.fi:

1) Pro gradu/ Diplomityö (linkki)

2) Loppulausunto

3) Vapaamuotoinen hakukirje (max 2 sivua), jossa tekijä kiteyttää työnsä merkityksen alle listatuista näkökulmista.


Hakemuksessa kannattaa selkeästi määritellä tutkimuksen erityiset vahvuudet perusteluineen.

  • Tutkimusongelman merkittävyys
  • Asemoituminen aikaisempaan strategiatutkimukseen
  • Tulosten merkittävyys aikaisemman tutkimuksen sekä liike-elämän, organisaatioiden toiminnan ja toimijoiden kannalta
  • Tulosten sovellettavuus käytäntöön: organisaatioiden toimintaan ja toiminnan kehittämiseen.
  • Tutkimuksen erityiset vahvuudet ja niiden perustelut

 

22.4.2019 alkava viikko:      

Finalistit selvillä. Kaikki osallistujat saavat tiedon asemastaan kilpailussa.

 

23.5.2019 klo 17.00:                             

Vuoden Strategiapalkinto 2018 – tilaisuus Columbia Road Oy:lla.

Finalistit esittelevät tutkimuksensa tilaisuudessa. Voittajat julkistetaan ja palkitaan.

 

Jos haluat lisätietoja, otathan yhteyttä, kerron mielelläni lisää.
Aikaisempien vuosien voittajiin voit tutustua SSJS:n nettisivuilla  https://www.ssjs.fi/toiminta-ja-tapahtumat/vuoden-strategiapalkinto/

 

Ohjaajat ja arvioijat, jaattehan tietoa opiskelijoillenne Strategiapalkintokilpailusta.

Toivomme aktiivista osallistumista ja toivotamme kilpailumenestystä kaikille osallistujille!  

 

Suomen Strategisen Johtamisen Seura ry
Natalia Salo
Toiminnanjohtaja

Email natalia.salo@ssjs.fi