Seuran strategia: Yhteenveto Meet&Greet -tilaisuuden 20.9. ryhmäpohdinnoista

26.9.2016


Strategiset painopisteet


Yhteenveto Meet & Greet -tilaisuuden 20.9.2016 ryhmäpohdinnoista – jäsenten tärkeimmiksi kokemat asiat.

Kunkin painopisteen osalta on lihavoitu 1-2 eniten kannatusta saanutta keinoa. Kunkin kohdan saama äänimäärä on keinon lopussa.

Kaikki näkökulmat huomioidaan kun suunnitellaan tulevaa toimintaa. Lämmin kiitos aktiivisesta osallistumisesta ja monipuolisista näkemyksistä!
 

1. Yhdistyksen vetovoimaisuuden lisääminen - Brändin kirkastaminen ja viestintä
 

 • Brändi kirkastuu aktiivisen toiminnan, uusien toimintatapojen ja näkyvyyden kasvattamisen kautta. Kasvatetaan
  seuran tunnettuutta viestimällä aktiivisesti eri kanavissa.
  6
 • Digitaalisia kanavia hyödynnetään nykyistä laajemmin. Seuran työntekijät (toiminnanjohtaja ja toimistonhoitaja) sekä hallitus
  aktivoituvat sisällön tuottajina ja jakajina, aktivoidaan myös jäseniä toimimaan digikanavissa. 2
 • Aktivoidaan jäseniä osallistumaan ja toimimaan myös keskenään, sisällön tuottajina ja jakajina, seuran tuottamassa verkostossa ja kanavissa, tavoitteena osaamisen jakaminen ja verkostoituminen. 4
 • Aktivoidutaan median suuntaan tavoitteena saada näkyvyyttä. Kartoitetaan kumppaneita esim. Vuoden strategiateolle ja
  Strategiapalkinnolle, joiden kautta olisi mahdollista saada näkyvyyttä.
 • Toiminnanjohtaja ja hallituksen jäsenet toimivat myös seuran lipunkantajina omissa verkostoissaan.
 • Nimi säilytetään. Nykyinen nimi on selkeä: siitä ilmenee seuran fokus. Vahvistetaan seuran tunnettuutta ja hyödynnetään
  nykyistä vahvaa pohjaa.  1
 • Nettisivut uudistetaan keväällä 2017.
 • Uutiskirjeen konsepti uudistetaan, viestinnän tavat modernisoidaan.
 • Jäsenten esittely nettisivuilla, kuukauden SSJS jäsen.
   

2. Jäsenten konkreettisten hyötyjen lisääminen sisältöjen kehittämisen avulla, erityisesti oppimiseen ja
    verkostoitumiseen panostamalla

 

2.1 Olemassa olevien toimintatapojen kehittäminen ja uudistaminen

 • Kuukausittaiset teematilaisuudet (strategiaillat) ovat toiminnan runko. Sisältöä uudistetaan interaktiiviseksi. 6
 • Yritysvierailujen interaktiivisuuden lisääminen sekä digitaalinen tallennus (voi osallistua ajasta ja paikasta riippumatta)  2
 • Theory meets practice -tilaisuudet (akateemisen tutkimuksen esitteleminen ja avaaminen jäsenille) 2
 • Strategiapalkinto
 • Vuoden strategiateko & julkistus strategiatwist -tilaisuudessa
   

2.2 Uusien toimintamuotojen ja sisältöjen rakentaminen ja käyttöönotto

 • Ideoidaan ja kokeillaan nykyistä ketterämpiä, pop-up-tyyppisiä toimintamuotoja (Pop-up strategiaroundtable)
 • Jäsenten aktivointi keskinäiseen osaamisen jakamiseen ja verkostoitumiseen seuran tuottamien kanavien kautta  1
 • Kansainvälisen, strategiaan liittyvän tutkimuksen suodattaminen ja fokusointi, tiivistelmät uusista kirjoista, yms.
  Jakaminen seuran nettisivuilla ja digikanavissa. Sähköinen kvartaalitiivistelmä mielenkiintoisimmista teemoista
  maailmalta. ”SSJS Strategy Quarterly”
   2
 • Mentorointi yrityksille (PK-yritykset ja Startupit) ja jäsenille 1
 • KV-toimintamuodot (ks. kohta 4)
 • Nuoret tulevaisuuden strategikot: toimintaa vastavalmistuneille ja loppuvaiheen opiskelijoille.  Toiminta osana seuran muuta
  toimintaa, ei erillisiä jaoksia tms. Käänteinen mentorointi – nuorille mahdollisuus päästä sparraamaan oikeita caseja. 1
 • Strategian vallankumous –teemaryhmän perustaminen. Tehtävänä haastaa normiajattelua ja uudistaa paitsi seuraa myös
  strategiaa yrityksissä ja yhteiskunnassa.
 • Strategia Hackathons  4
   

3. Laajempi osallistuminen julkiseen keskusteluun Suomessa sekä ajatusjohtajuuden ottaminen strategia-asioissa
 

 • Toiminnanjohtaja sekä hallitus aktivoituvat sisällön tuottajina ja jakajina, aktivoidaan myös jäseniä osallistumaan
  julkiseen keskusteluun
  .  3
 • Seuran toteuttaman strategiatutkimuksen elvyttäminen (keino saavuttaa ajatusjohtajuutta ja saada medianäkyvyyttä).  1
 • Jokaisessa hallituksen kokouksessa päätetään teema seuraavan kuukauden keskusteluun digikanavissa ja sovitaan kuka avaa
  keskustelun. Kokousten välillä puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja ehdottavat hallitukselle sähköpostitse. Toiminnanjohtaja
  ylläpitää aktiivisuutta.
 • Verkostoidutaan myös muiden toimijoiden kanssa, mahdolliset yhteisesiintymiset/ -kommentointi (esim. Henryn strategiaverkosto, Yliopistot, AMKt)  3
   

4. Kansainvälisten kontaktien lisääminen sekä oppien ja ”tuulien” tuominen Suomeen
 

 • Sopivien strategia- ja liiketoimintayhdistysten kontaktointi ja yhteistyön ehdottaminen, toiminnan benchmarking  1
 • Matkojen organisointi isoihin kansainvälisiin tapahtumiin (SMS-konferenssi, Academy of Management -vuosikokous) ja
  näistä mahdollisuuksista tiedottaminen
    3
 • Vierailut kiinnostaviin ulkomaisiin yrityskeskittymiin (Piilaakso, Lontoo, Berliini, yms.) 
 • Kansainvälisten gurujen tuominen tilaisuuksien puhujiksi 1-2 kertaa vuodessa (mahdollista hlökohtaisten kontaktien ja kumppaneiden kautta)  4
   

5. Uusien rahoitusmuotojen kehittäminen seuralle
 

 • Yhteistyösopimusten tekeminen ja jäsenetujen neuvotteleminen eri palvelutarjoajien kanssa seuran jäseniä kiinnostavista ja
  koskettavista palveluista ja tuotteista (MBA-ohjelmat, yms.)
 • Seuran prestige-arvon hyödyntäminen ja kapitalisointi (esim. vierailujen ”myyminen” potentiaalisille kohteille, kuten
  varainhoitajille yms.)
 • Maksulliset strategiaklinikat organisaatioille  3
 • Kumppaneiden kartoittaminen esim. strategiapalkintoon.  1
 • Hinnoittelun suunnittelu esimerkiksi siten, että perusjäsenmaksuun sisältyy tietyt asiat ja osa palveluista maksaa erikseen  1
 • Jäsenluokkien selkeyttäminen
 • 2-3 avainkumppania, jotka tukevat toimintaa taloudellisesti  3