Strategiapalkinto: haussa strategia-aiheisia opinnäytetöitä

21.9.2016

Suomen Strategisen Johtamisen Seuran vuoden 2016 strategiatutkielma -kilpailu

 

Suomen Strategisen Johtamisen Seura (SSJS) jakaa vuosittain arvostetun strategiapalkinnon. Tänä vuonna palkitaan yliopistossa tai korkeakoulussa tehty ansiokas
strategia-aiheinen pro gradu –tutkielma tai diplomityö. Pyydämme ystävällisesti, että informoitte strategiaan liittyvien opinnäytteiden ohjaajia ja tekijöitä kilpailusta ja kannustatte heitä mukaan tähän korkeatasoiseen ja arvostettuun kilpailuun.

Kilpailuun voivat osallistua aikavälillä elokuu 2015 - heinäkuu 2016 valmistuneet strategiaan liittyvät pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt, jotka ovat erityisen ansiokkaita. Tutkimuksia arvioidaan tutkimusongelman merkittävyyden, käytännön kontribuution, aikaisempaan strategiatutkimukseen asemoitumisen, empiirisen laadun ja tulosten omaperäisyyden perusteella. Voittajan valitsee Seuran hallituksen nimeämä raati, johon kuuluu professoreita, konsultteja ja yritysjohtajia. Raadin puheenjohtajana toimii
SSJS:n hallituksen jäsen Harry Linnarinne, Ph.D., Toimitusjohtaja Stena Recycling Oy.  

Pääpalkinto on 1350 euroa. Voittaneen tutkimuksen tekijä saa tästä 1000 € ja hänen työnsä ohjaaja 350 €. Kaksi muuta opiskelijafinalistia saavat molemmat 200 €.

 

Kilpailun eteneminen:

Pe 14.10.2016 mennessä:      

Opinnäytetyön tekijän tulee toimittaa sähköisesti seuraavat dokumentit SSJS:n toiminnanjohtaja Päivi Vuorimaalle (paivi.vuorimaa@ssjs.fi):

  1. Opinnäytetyö
  2. Loppulausunto
  3. Hakukirje (max 2 sivua), jossa tekijä kiteyttää opinnäytetyönsä merkityksellisyyden alle listatuista näkökulmista. Hakemuksessa kannattaa selkeästi määritellä opinnäytetutkimuksen erityiset vahvuudet perusteluineen.
  • Tutkimusongelman merkittävyys
  • Asemoituminen aikaisempaan strategiatutkimukseen
  • Tulosten merkittävyys aikaisemman tutkimuksen sekä liike-elämän, organisaatioiden toiminnan ja toimijoiden kannalta
  • Työn erityiset vahvuudet ja niiden perustelut

Pe 25.11.2016:                           

Kaikki osallistujat saavat tiedon asemastaan kilpailussa, 3 finalistia selvillä.

viikko 4 (23.-27.1.17)                 

Voittaja julkistetaan ja palkitaan SSJS:n tilaisuudessa Helsingissä.

 

Jos haluat lisätietoja, otathan yhteyttä Päivi Vuorimaahan. Toivotamme kilpailumenestystä kaikille osallistujille!

Suomen Strategisen Johtamisen Seura ry
Päivi Vuorimaa
Toiminnanjohtaja

Puh 040 725 5562
Email paivi.vuorimaa@ssjs.fi