Uusi kirja: Kiireentappoase

19.8.2014

Juha Wiskari: Kiireentappoase

Pitkään jatkunut kiire aiheuttaa vauhtisokeutta, kokonaisnäkemyksen puutetta ja tekee yksilöstä lopulta alisuoriutujan. Juha Wiskari, SSJS:n jäsen, on kirjaansa varten keskustellut lukuisten eri alan asiantuntijoiden kanssa ja tutustunut laajaan kansainväliseenkin aineistoon koskien työhyvinvointia, tuottavuutta ja menestyksellisten muutosten läpivientiä.

Asiantuntijoiden näkemykset Juha Wiskari yhdistää 40-vuotisen työuransa kokemuksiin. ”Toimialasta riippumatta kaikkia työpaikkojani ja osallistumisiani yhdistää ihminen ja muutos. Kun ihmisiä kohdellaan oikeudenmukaisesti, työ rankkoinekin tavoitteineen koetaan tarkoituksenmukaiseksi niin toiminta on johdonmukaista, palkitsevaa ja tuloksellista.”

Tilausohjeet seuran jäsenille jäsenkirjeessä 19.8.2014.