SSJS:n strategiapalkinto 2013 jaettu

18.12.2013

Liisa Hakala, Henna Korpela, Riku Rastas
Liisa Hakala, Henna Korpela, Riku Rastas
Henna Korpela ja Jouni Virtaharju
Henna Korpela ja Jouni Virtaharju

Suomen Strategisen Johtamisen Seura (SSJS) jakaa vuosittainstrategiapalkinnon  parhaalle strategia-aiheiselle diplomityölle tai pro gradu -tutkielmalle. Vuoden 2013 palkinnon saajat julkistettiin 9.12. Ylen Isossa Pajassa pidetyssä palkintojenjakotilaisuudessa. Pääpalkinnon voitti VTM, KTM Henna Korpela.

Henna Korpelan pro gradu -tutkielmassa Strategy Participation in Discussions of a Transforming Organisation (Hanken) tarkasteltiin henkilöstön ja johdon strategiaan liittyvän keskustelun rakentumista Nokia Oyj:ssä vuosien 2007 - 2012 aikana. Opinnäyte tehtiin osana Aalto-yliopiston ja Nokian yhteistä tutkimusohjelmaa. Tutkimusaineistona hyödynnettiin yrityksen sisäisessä sosiaalisessa mediassa käytyjä keskusteluja. Tutkimus osoitti ne toimija-asemat, joista organisaation jäsenet osallistuvat strategiakeskusteluun ja näyttää, millaisia mahdollisuuksia ja rajoituksia eri toimija-asemien osallistumisella on. Osallistumista pidetään lähtökohtaisesti suositeltavana asiana, mutta empiirisiä tutkimuksia osallistumisesta strategiatyöhön on edelleen vähän.

Korpelan työssä rakennetaan empiirisen aineiston avulla aivan uudenlainen strategiaosallistumisen tapoja kuvaava malli. Opinnäytetyössä on syntynyt kansainvälisesti merkittävää, uutta tutkimustietoa strategiaosallistumisen käytännöistä. Työ tuottaa myös uutta tietoa sosiaalisen median käytöstä strategiatyön tukena. Mielenkiintoa työhön lisää edelleen sen tutkimuskohde Nokia ja sen viimevuosien perustavanlaatuinen strateginen transformaatio. Korpelan työn ohjaaja oli projektipäällikkö Jouni Virtaharju Aalto-yliopistosta, valvojana toimi professori Saku Mantere Hankenilta.

Seura palkitsi myös kaksi muutakin työtä:

KTM Riku Rastas: The impact of a new partnership outsourcing arrangement: a routine-based case study in detail engineering. (Lappeenrannan teknillinen yliopisto, kauppatieteiden maisteriohjelma; valvoja: prof. Kalevi Kyläheiko).

DI Liisa Hakala: Developing strategic planning in a multinational corporation. (Aalto-yliopisto, Perustieteiden korkeakoulu, Tuotantotalouden laitos; valvoja: prof. Mikko Jääskeläinen, ohjaaja: Antti Lampela).

Strategiapalkintokilpailuun osallistuneet työt oli tehty suomalaisissa yliopistoissa tai korkeakouluissa vuosina 2012 – 2013. Kilpailu oli korkeatasoinen, sillä kaikki kilpailuun tulleet työt olivat erinomaisia. Tutkimuksia arvioitiin tutkimusongelman merkittävyyden, käytännön kontribuution, aikaisempaan strategiatutkimukseen asemoitumisen, empiirisen laadun ja tulosten omaperäisyyden perusteella.

Kilpailun raatiin kuuluivat puheenjohtajana liiketoimintajohtaja TkT, KM Kimmo Suominen (Asianajotoimisto Merilampi), yliopettaja FT, TkL, SSJS:n puheenjohtaja Ville Saarikoski (Laurea), toimitusjohtaja, dosentti Sari Salojärvi (Hanken SSE) sekä KTT Leena Masalin (Strato).

Suomen Strategisen Johtamisen Seura on akateemisten, liikkeenjohdon, konsulttien ja kehittäjien foorumi, joka edistää strategista ajattelua ja johtamista. Seura on perustettu 1989 ja siinä on yli 500 jäsentä.

 

Lisätietoja antavat:

Raadin puheenjohtaja Kimmo Suominen, puh. 044 501 0612

Toiminnanjohtaja Ritva Castrén, SSJS, puh. 040 750 1223