Sidosryhmätapahtuma: Strateginen vastuullisuus ja eettinen johtaminen 31.1.2013

18.12.2012

Miten yritysvastuuta voi toteuttaa strategisesti niin, että valinnat tukevat sekä organisaation onnistumista kokonaisstrategian toteuttamisessa
että menestymistä markkinoilla? Yrityksen arvot ja kulttuuri mahdollistavat parhaimmillaan yritysvastuun käytännön toteutumisen ja toisaalta
pahimmillaan torppaavat onnistumiset. Eettinen johtaminen on avain onnistumisen varmistamiseen.

 

Lisätietoja