Ajankohtaista

Strategisen johtamisen ammattilaiset palkitsevat Henri Alénin Strategiateko 2020 -tunnustuksella. Suomen strategisen johtamisen seuran SSJS ry:n vuosittain jaettavan arvostetun tunnustuksen jaossa on tällä kertaa painotettu erityisesti vastuullisuutta ja johtajuutta poikkeuksellisena aikana. Henri Alénin osoittama johtajuus koronapandemian aikana on ollut ketterää ja Alénin työskentelyote on ollut kriisistä huolimatta positiivinen. Valinnassa on kiinnitetty erityistä huomiota myös siihen työhön, jota Alén on tehnyt koko alan kohtaamien ongelmien esiintuomiseen: Alén on rohkeasti ja henkilökohtaisella otteella tuonut esiin pandemian ja siihen liittyvien yllättävienkin rajoitustoimien vaikutuksia liiketoimintaan.