Vuoden Strategiapalkinto 2017 -kilpailu

29.8.2017

VUODEN STRATEGIAPALKINTO 2017 -KILPAILU


Suomen Strategisen Johtamisen Seura (SSJS) jakaa vuosittain arvostetun strategiapalkinnon yhteistyössä Pirkko ja Tarmo Vahvelaisen Säätiön kanssa.

SARJAT


Tänä vuonna palkinto jaetaan kahdessa sarjassa:

1)  Väitöstutkimus (jaetaan joka kolmas vuosi)

 • Yliopistossa tai korkeakoulussa tehty ansiokas strategia-aiheinen väitöstutkimus
 • Sarjaan voivat osallistua vuosina 2015 – 2017 valmistuneet tutkimukset
 • Valintaraadin puheenjohtajana toimii SSJS:n hallituksen jäsen professori Henri Schildt, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

2)  Pro gradu tai diplomityö (jaetaan vuosittain)

 • Yliopistossa tai korkeakoulussa tehty ansiokas strategia-aiheinen pro gradu tai diplomityö
 • Sarjaan voivat osallistua aikavälillä elokuu 2016 – heinäkuu 2017 valmistuneet strategia-aiheiset työt
 • Valintaraadin puheenjohtajana toimii SSJS:n hallituksen jäsen TkT Virpi Hämäläinen, Undefined Oy

 

VALINTAKRITEERIT
 

Tutkimuksia arvioidaan tutkimusongelman merkittävyyden, käytännön kontribuution, aikaisempaan strategiatutkimukseen asemoitumisen,
empiirisen laadun ja tulosten omaperäisyyden perusteella. Erityisenä kriteerinä 2017 on tutkimuksen ja tulosten sovellettavuus käytäntöön:
organisaatioiden toimintaan ja toiminnan kehittämiseen.

Kummassakin sarjassa voittajan valitsee SSJS:n hallituksen nimeämä raati, johon kuuluu professoreita, konsultteja ja yritysjohtajia Seuran jäsenistöstä sekä
Pirkko ja Tarmo Vahvelaisen Säätiön edustajat.

 

PALKINNOT
 

Väitöstutkimussarjassa valitaan kaksi finalistia. Voittaja saa 2.000 e ja finalisti 500 e.

Pro Gradu/Diplomityö -sarjassa valitaan kolme finalistia. Voittaja saa 1.500 e ja kumpikin finalisti 500 e.

Palkintostipendit lahjoittaa Pirkko ja Tarmo Vahvelaisen Säätiö.

 

OSALLISTUMISOHJEET  JA AIKATAULU

 

Ma 16.10.2017 mennessä:

Väitöstutkimuksen tai Pro gradun/Diplomityön tekijän tulee toimittaa sähköisesti seuraavat dokumentit SSJS:n toiminnanjohtaja Päivi Vuorimaalle
osoitteeseen paivi.vuorimaa@ssjs.fi:

1) Väitöstutkimus tai Pro gradu/ Diplomityö (linkki)

2) Loppulausunto

3) Vapaamuotoinen hakukirje (max 2 sivua), jossa tekijä kiteyttää työnsä merkityksen alle listatuista näkökulmista.
    Hakemuksessa kannattaa selkeästi määritellä tutkimuksen erityiset vahvuudet perusteluineen.

 • Tutkimusongelman merkittävyys
 • Asemoituminen aikaisempaan strategiatutkimukseen
 • Tulosten merkittävyys aikaisemman tutkimuksen sekä liike-elämän, organisaatioiden toiminnan ja toimijoiden kannalta
 • Tulosten sovellettavuus käytäntöön: organisaatioiden toimintaan ja toiminnan kehittämiseen.
 • Tutkimuksen erityiset vahvuudet ja niiden perustelut

 

20.11.2017 alkava viikko:      

Finalistit selvillä. Kaikki osallistujat saavat tiedon asemastaan kilpailussa.

 

Tammikuu 2018 (viikko 4-5):                             

Vuoden Strategiapalkinto 2017 – tilaisuus Helsingissä.

Finalistit esittelevät tutkimuksensa tilaisuudessa. Voittajat julkistetaan ja palkitaan.

 

Jos haluat lisätietoja, otathan yhteyttä, kerron mielelläni lisää.
Aikaisempien vuosien voittajiin voit tutustua SSJS:n nettisivuilla  http://www.ssjs.fi/toiminta-ja-tapahtumat/strategiapalkinto/.

 

Ohjaajat ja arvioijat, jaattehan tietoa opiskelijoillenne Strategiapalkintokilpailusta.

Toivomme aktiivista osallistumista ja toivotamme kilpailumenestystä kaikille osallistujille!  

 

Suomen Strategisen Johtamisen Seura ry
Päivi Vuorimaa
Toiminnanjohtaja

Puh 040 725 5562
Email paivi.vuorimaa@ssjs.fi